Skip naar content

Partners

Index G

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Gabriël Procesmanagement

Over Gabriël Procesmanagement

Beschrijving en activiteiten

Gabriël Procesmanagement is een adviesbureau dat adviseert in het opzetten van managementsystemen in de werkvelden arbomanagement, kwaliteitsmanagement, milieumanagement en MVO. Onze werkwijze is gericht op het in kaart brengen van de risico’s, waardoor er een managementsysteem ontstaat, gericht op het bereiken van resultaten!

 

Tijdens onze zoektocht naar betere MVO prestaties zijn wij al in 2009 gestart met de ISO 26000-aanpak. Onze deelname in een pilot-traject samen met Hans Kröder wordt uitgebreid behandeld in de door de NEN uitgebrachte Praktijkgids “De implementatie van MVO Praktijkcases en tools voor ISO 26000.” Voor een indruk van onze bijdrage in deze pilot verwijzen wij u naar onze website, alwaar onze bijdrage als download beschikbaar is.

 

Wij bieden ondersteuning bij het ontwikkelen van een op duurzaamheid gerichte onderneming. Onze ondersteuning is ingericht op de NPR 9026, hetgeen een handleiding is voor het opstellen van een zelfverklaring op basis van de ISO 26000-richtlijn voor organisaties om MVO te implementeren. Deze ondersteuning kan bestaan uit ondersteuning in de rol van onderzoeker of beoordelaar. 1. Als onderzoeker verzorgen wij samen met u het uitvoeren van het zelfonderzoek, door het beschikbaar stellen van de benodigde materialen inclusief de door ons ontwikkelde MVO Issuematrix. Hiermee krijgt u handvatten om uw betrokkenheid met MVO te tonen. U maakt op eenvoudige wijze inzichtelijk voor uzelf en uw omgeving, op welke wijze u invulling geeft aan MVO. 2. Als beoordelaar beoordelen wij de kwaliteit van het onderzoek, waarna de resultaten getoetst worden aan ISO 26000 middels de NPR 9026.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Prins Hendrikstraat 2
6521 AW Nijmegen
Nederland
024 3602564

Type organisatie

Midden- en kleinbedrijf

Aantal medewerkers

2 t/m 10

Bedrijfstak

Zakelijke dienstverlening

Product / Dienst

MVO-adviesdiensten

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen