Skip naar content

Partners

Index E

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Edu'Actief

Over Edu'Actief

Beschrijving en activiteiten

Over Edu'Actief Visie Edu’Actief ondersteunt leerling en docent met leermiddelen, trainingen en diensten. Wij dragen zorg voor passende, inspirerende en uitdagende producten en een gedifferentieerd aanbod, die een leven lang leren ondersteunen. Bij het ontwikkelen van deze producten werken wij nauw samen met onze klanten en partners. Edu'Actief b.v. is onderdeel van: Boom uitgevers Passie voor onderwijs Edu’Actief richt zich op de gehele onderwijs- en opleidingsmarkt maar met name op het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, met competentiegerichte producten, trainingen en diensten en rekening houdend met doorlopende leerlijnen. Gedifferentieerd aanbod Edu’Actief wil in samenspel met het onderwijsveld in Nederland op geheel eigen wijze leermiddelen ontwikkelen, produceren, vermarkten en distribueren. Onze leermiddelen voldoen aan de formele eisen. Leermiddelen die op onze eigen wijze ontwikkeld worden, moeten ook uitdagend, inspirerend en verrassend voor leerlingen en docenten zijn, met specifieke aandacht voor ICT- en audiovisuele elementen. Edu’Actief streeft naar een gedifferentieerd aanbod waarbij het uitgangspunt is dat we een antwoord kunnen geven op elke vraag uit de markt. Ontwikkeling Edu’Actief stimuleert vernieuwing en (zelf)ontwikkeling van leerlingen, docenten en bedrijven met innovatieve producten en diensten; met leermiddelen die boeiende en interessante onderwijs- en leerprocessen mogelijk maken en met een servicegerichte aanpak door een klantvriendelijke benadering en volledig implementatieaanbod. Medewerkers Edu'Actief stimuleert groei en ontwikkeling van de eigen medewerkers zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de aanwezige en nog te verwerven competenties en talenten. Van essentieel belang daarbij zijn de bedrijfscultuur; de betrokkenheid, het nemen en krijgen van verantwoordelijkheden, daadkracht, synergie en vernieuwing.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Zomerdijk 9e
7942 JR Meppel
Nederland
0522-235235

Type organisatie

Overig

Aantal medewerkers

11 t/m 100

Bedrijfstak

Overheid en onderwijs

Product / Dienst

Uitgeverij

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen