Skip naar content

Partners

Index D

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Dubois & Co. Registeraccountants

MVO Informatie

Download MVO-informatie van deze partner

Download MVO-informatie

MVO activiteiten

Maatschappelijk en sociaal statuut

Bedrijfs-CAO Klokkeluidersregeling

Interne gedragscode en maatschappelijke klantacceptatieprocedure

Ondernemingsraad met ruime bevoegdheden. Instemmingsrecht van voltallig personeel bij belangrijke bedrijfsbesluiten.

Stimulering maatschappelijke nevenfuncties door medewerkers.

Structurele bijdragen aan goede doelen.

Groen energiebeleid, papierbeleid en bedrijfsrestaurant.

Ondersteuning bij de opzet en beoordeling van maatschappelijke jaarverslagen.

Verzorgen van lezingen over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam aanbod

Er zijn geen resultaten

Netwerken

Wanneer u deelneemt aan een van de netwerken van MVO Nederland, wordt dat hier in uw profiel zichtbaar.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen