Skip naar content

Partners

Index V

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Van der Werf schilders BV

MVO Informatie

Download MVO-informatie van deze partner

Geen MVO-informatie beschikbaar

MVO activiteiten

People: door ontwikkelen van eigen medewerkers ; 3 SPOSleerlingplaatsen en 1 MBO stageplaats beshcikbaar stellen VGW jaarplan uitvoeren en VCA certificaat behouden Planet: 2e fase innovatieonderzoek naar Duurzaamheidsprofiel uitvoeren GPR gebouw expert worden Milieubarometer hanteren en gestelde doelen realiseren Milieukosten verlagen Afnemen van electriciteit die voor 100% wordt opgewekt uit wind,water en zon. Profit: continu leren en verbeteren(INK);streven ons werk in één keer goed te doen werken met vaste leveranciers en die betrekken bij onze MVOdoelstellingen werken met vaste specialisten en die betrekken bij onze MVOdoelstellingen

Duurzaam aanbod

Er zijn geen resultaten

Netwerken

Wanneer u deelneemt aan een van de netwerken van MVO Nederland, wordt dat hier in uw profiel zichtbaar.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen