Skip naar content

Partners

Index C

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Compare to Compete

Over Compare to Compete

Beschrijving en activiteiten

Compare to Compete ondersteunt de gerichte verbetering van organisaties aan de hand van een beproefd concept.

In een benchmark vergelijken de deelnemers de eigen prestaties met die van de andere deelnemers met als doel aanknopingspunten te vinden voor verbetering en op basis daarvan verbeteringen te realiseren.

Compare to compete ondersteunt de gerichte verbetering van uw organisatie, aan de hand van een beproefd concept gebaseerd op benchmarken. Dit concept stelt organisaties in staat om periodiek een vergelijking te maken met collega-organisaties. Benchmarks die zijn afgestemd op de behoefte van de deelnemers, waar de deelnemers belangrijke managementinformatie aan ontlenen.

In overleg met de collega-deelnemers worden de prestatie-indicatoren vastgesteld: meetbare aspecten die de kwaliteit en doelmatigheid van de gebenchmarkte processen inzichtelijk maken. Daarna vindt het invoeren van de prestaties en het vergelijken ervan geheel online plaats in Combo, onze geïntegreerde vergelijkingsapplicatie.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Jan Steenlaan 55
2251 JG Voorschoten
Nederland
0715623370

Type organisatie

Kennis- of onderwijsinstelling

Aantal medewerkers

2 t/m 10

Bedrijfstak

Zakelijke dienstverlening

Product / Dienst

ICT diensten

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen