Skip naar content

Partners

Index C

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Codename Future

Over Codename Future

Beschrijving en activiteiten

Wie zijn wij?

Codename Future maakt maatschappelijk bewust Codename Future is ‘De Nieuwe Uitgever’. Ons nieuwe, uitdagende en resultaatgerichte onderwijsconcept maakt jongeren maatschappelijk bewust en brengt ze vaardigheden bij die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de samenleving.

Jongerenexpert

Codename Future is expert op het gebied van jongeren. Wij gaan al vijftien jaar om met jongeren, in de klas en daarbuiten. Via ons digitale platform kunnen we op één dag 1.000 jongeren bereiken. Mede hierdoor beschikken we over geanonimiseerde dieptekennis van meer dan 40.000 jongeren. We weten wat ze interessant en belangrijk vinden, maar ook hoe ze aangesproken willen worden en op welke manier ze leren leuk vinden. Nieuwe media spelen daarin een belangrijke rol.

Praktisch en uitdagend

Codename Future motiveert jongeren en daagt ze via scholen uit om beter te presteren. Het gebruik van de computer is daarbij geen doel op zich. Schrijf een persbericht, interview een gemeenteambtenaar of maak een fi lmpje over bijvoorbeeld zwerfafval. Het digitale lesmateriaal stuurt aan op praktische opdrachten die de leerling zonder computer kan maken

Wat kunnen wij u bieden?

Actueel, digitaal lesmateriaal

Codename Future ontwikkelt inspirerend en interactief digitaal lesmateriaal. Voor het behalen van optimale leerresultaten maken we effectief gebruik van nieuwe media. De actuele lessen bieden geluidsfragmenten, fi lmpjes, zoekopdrachten op internet en de mogelijkheid om zelfgemaakt materiaal te uploaden. Codename
Future biedt iedere deelnemer een eigen digitale werkplek: de Workspace. In deze laagdrempelige webbased leeromgeving zijn de lessen door docenten eenvoudig klaar te zetten, te beheren en na te kijken.

Onderscheidend didactisch concept

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat jongeren gemotiveerd raken wanneer zij zelfstandig kunnen kiezen, samenwerken, construeren en werken met ICT. Het didactisch concept van Codename Future bevat al deze elementen. De thema’s en lesinhouden van ons lesmateriaal komen voort uit de kerndoelen en de eindtermen. Onze actuele, contextrijke praktijklessen dragen bij aan de ontwikkeling van de algemene en professionele vaardigheden van jongeren.

Codename Future begeleidt tot in de klas

Het werken met digitaal lesmateriaal is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Om een optimaal leerrendement te garanderen bieden wij u de mogelijkheid docenten en leerlingen te ondersteunen tot in de klas. Naast het geven van trainingen behoort het inbedden in het curriculum en het verzorgen van draaiboeken en werkboeken tot de uitgebreide mogelijkheden. Wij ondersteunen u niet alleen bij de voorbereiding maar ook bij de uitvoering!

Meer informatie?

Codename Future
Zeestraat 71
2518 AA DEN HAAG
Telefoon: 070-3024770
Web: http://www.codenamefuture.nl
Twitter: http://twitter.com/codenamefuture

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Zeestraat 71
2518 aa Den Haag
Nederland
070-3024770

Type organisatie

Midden- en kleinbedrijf

Aantal medewerkers

11 t/m 100

Bedrijfstak

Overheid en onderwijs

Product / Dienst

Uitgeverij

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen