Skip naar content

Partners

Index A

ABCD
EFGHI
JKLMN
OPQRS
TUVWX
YZ0 - 9

Albert A. van Daalen Min. (Alvadam)

Over Albert A. van Daalen Min. (Alvadam)

Beschrijving en activiteiten

Alvadam is een acroniem van 'Albert A. van Daalen Ministries'. Alvadam bemiddelt bij het verkrijgen van kapitaalinvesteringen voor sustainable profit & not-for-profit business. Bij sustainable business gaat het om een bedrijf of organisatie zonder winstoogmerk, die zich op een duurzame wijze richt op nieuwe marktkansen, groei en innovatie. Sustainable business wordt gekenmerkt door een integrale visie op ondernemerschap, waarbij de organisatie waarde creƫert op economisch (profit), ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Die visie is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Sustainable business is daarom een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de organisatie gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven.

Javascript is required to view this map.

Adresgegevens

Koninginneweg 11
1217 KP Hilversum
Nederland
035 6561378

Type organisatie

Maatschappelijke onderneming

Aantal medewerkers

2 t/m 10

Bedrijfstak

Zakelijke dienstverlening

Product / Dienst

Financiƫle diensten

Twitter

Er zijn geen tweets van deze partner

Video

Nieuws

Er zijn geen resultaten

Agenda

Er zijn geen resultaten

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen