Skip naar content

Andere MVO-organisaties en -netwerken

IIP Duurzame ICT

Andere MVO-organisaties en -netwerken
Het IIP Duurzame ICT beoogt duurzaamheid in en door informatie- en communicatietechnologie te stimuleren en te bevorderen. Zij doet dit onder meer door het gezamenlijk ontwikkelen van een op thema's gebaseerde strategische onderzoeksagenda. Het is mede aan de deelnemers hoe hier verder invulling aan te geven. Men kan hierbij denken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld energie-efficiency, recycling, duurzame software, innovatief materiaalgebruik, en (standaarden voor) duurzame (draadloze) netwerkinfrastructuren en -componenten.

Higherlevel.nl

Andere MVO-organisaties en -netwerken
De gedachte achter Higherlevel.nl is om ondernemers te helpen elkaar naar een hoger niveau te brengen. Op het virtuele platform kunt u discussiëren met andere ondernemers. Op Higherlevel.nl komen vragen voor uit alle hoeken van het ondernemerschap; bijvoorbeeld op het gebied van innovatie en nieuwe ideeën, financiering, rechtsvormen, ondernemingsplannen, businessplanning en strategie, bedrijfsmanagement en internationaal ondernemen. Het forum wordt gefinancierd door het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

ProPortion

Andere MVO-organisaties en -netwerken
ProPortion omarmt het BoP-principe door bedrijven te ondersteunen in het realiseren van sociale en duurzame ondernemingen (en consortia) die consumenten met een laag inkomen (BoP) bedienen in opkomende landen. Door armen te incorporeren in de bedrijfsstrategie, (d.w.z : hen te behandelen als consumenten, producenten en micro-ondernemers) en hen zodoende te empoweren, kan het bedrijfsleven een essentiële bijdrage leveren aan een eerlijke verdeling van welvaart en armoede terugdringen.

Stichting KMVK

Andere MVO-organisaties en -netwerken
Stichting KMVK stimuleert ondernemers in de toerisme- en recreatiebranche duurzaam te ondernemen en te werken aan de kwaliteit en veiligheid van hun accommodaties. Dit doet zij door projecten op te zetten in samenwerking met brancheorganisaties, gemeenten en andere instanties.   Milieukeurmerken

Rubber Recources

Andere MVO-organisaties en -netwerken
Rubber Recources streeft ernaar rubberafval te recyclen.  

CO2 Operate

Andere MVO-organisaties en -netwerken
CO2 Operate zet zich, in samenwerking met het bedrijfsleven, in voor CO2 compensatie en het verbeteren van lokale leefomstandigheden. Zij doen onder meer onderzoek naar verantwoorde rubberteelt, in de vorm van 'jungle rubber'.

VACO

Andere MVO-organisaties en -netwerken
Vereniging VACO is de bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche in Nederland. Zij behartigt de belangen van honderden banden- en wielenbedrijven uit de gehele bedrijfskolom.  

Vereniging Band en Milieu

Andere MVO-organisaties en -netwerken
De Vereniging Band en Milieu is de brancheorganisatie, waarin producenten en importeurs van autobanden en producenten en importeurs van aanhangwagens en caravans zijn vertegenwoordigd. Naast de belangenbehartiging van haar leden maakt de vereniging zich sterk voor het milieu. Het inzamelen en recyclen van gebruikte autobanden krijgt veel aandacht.

NRK

Andere MVO-organisaties en -netwerken
De NRK behartigt de belangen van de rubber-, recycling- en kunststofindustrie. Bij de NRK zijn ca. 450 bedrijven gebundeld in 20 brancheverenigingen.

Bewust op Reis

Andere MVO-organisaties en -netwerken
Op de website van deze organisatie vindt u een overzicht van alle accommodaties in Nederland die met duurzaamheid bezig zijn. Lekker duidelijk voor de consument!  Wilt u zich bij Bewust op Reis aansluiten? Dan moet u beschikken over een of meerdere bestaande duurzaamheidskeurmerken uit de branche: Green Key, EU Ecolabel, Green Globe, ISO 14001 en Travelife. De criteria van deze keurmerken hebben onder andere betrekking op energie- en waterverbruik, afvalmanagement, vervoer, duurzame inkoop en sociaal beleid.  
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen