Adres

Podium 9
3826 PA Amersfoort
Nederland
+31 88 186 6186
http://www.volkerwessels.com

Contactpersoon

VolkerWessels

Over VolkerWessels

Profiel
VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV.

Wij zijn een Nederlands concern, met zo'n 15.000 medewerkers in meer dan honderd werkmaatschappijen, en vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Er wordt gewerkt in een decentrale organisatievorm. Onze bedrijven zijn actief op de volgende gebieden:

Profiel
VolkerWessels is de handelsnaam van Koninklijke Volker Wessels Stevin NV.

Wij zijn een Nederlands concern, met zo'n 15.000 medewerkers in meer dan honderd werkmaatschappijen, en vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Verenigde Staten.

Er wordt gewerkt in een decentrale organisatievorm. Onze bedrijven zijn actief op de volgende gebieden:

 • Woningbouw
 • Utiliteitsbouw
 • Industriebouw
 • Vastgoedontwikkeling
 • Beton- en waterbouw
 • Wegenbouw
 • Netwerkinfrastructuur (kabels en leidingen)
 • Telecominfrastructuur
 • Spoorwegbouw en –onderhoud
 • Installatietechniek
 • Verkeerstechniek
 • Materieelbeheer
 • Parkmanagement
 • Bouwtoelevering
 • Advies en dienstverlening

Onze kracht ligt onder andere in uitgebreide kennis en kunde in alle bouwdisciplines, de samenwerking bij multidisciplinaire en integrale projecten, een goede geografische spreiding, een solide financiële positie en gemotiveerde en deskundige medewerkers.

De werkmaatschappijen functioneren als zelfstandige ondernemingen met een eigen winst- en marktverantwoordelijkheid en maken onderdeel uit van een hecht, intern netwerk. Wij werken onderling samen op het gebied van business development, juridische zaken, personeelsontwikkeling, assurantiën, financiering en communicatie. Ook worden faciliteiten gedeeld op het gebied van automatisering, materieel, inkoop en dienstverlening.

Het zwaartepunt van onze werkzaamheden ligt in Nederland. Verder zijn er vestigingen in: het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. De projecten van de werkmaatschappijen vinden op wereldwijde schaal plaats. Vijftienduizend medewerkers geven dagelijks invulling aan het thema ‘Samen bouwen aan wonen, werken en mobiliteit.’


Stakeholders

Tot onze stakeholders behoren onder meer: de rijksoverheid, ministeries, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, waterschappen, institutionele beleggers, woningbouwcorporaties, het
bedrijfsleven, institutionele opdrachtgevers, woonconsumenten, consortiumpartners, onderaannemers, brancheverenigingen, afvalverwerkers, energieleveranciers, onze medewerkers, werkgevers- en werknemersorganisaties, milieuorganisaties, kennisinstituten, lokale gemeenschappen en omwonenden en financiële instellingen.

Over VolkerWessels

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

Corporate Responsibility, elk initiatief telt Corporate Responsiblity (CR) binnen VolkerWessels staat voor het nemen van onze verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan onze medewerkers, de markt, het milieu en de samenleving. Het is onze opdracht om een gezond bedrijf te zijn dat waarde toevoegd op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Onze verantwoordelijkheid concretiseren wij in vier deelgebieden: - Markt - Medewerkers - Milieu - Samenleving Op centraal niveau is een CR-beleid ontwikkeld waar op decentraal niveau, door onze werkmaatschappijen, invulling aan wordt gegeven. In ons duurzaamheidsverslag rapporteren wij op deze vier deelgebieden volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Klik hier om ons duurzaamheidsverslag 2012 online te lezen.

This company has not done the MVO Maps scan yet.