Adres

Steegse Peelweg 80
5814 AS VEULEN
Nederland
06-10376253
http://www.duurzamebomen.nl

Contactpersoon

Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN)

Over Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN)

De Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland
- De leden telen een breed assortiment duurzame boomkwekerijproducten
onder het productcertificaat Milieukeur;
- De leden wisselen kennis en ervaringen uit op het vlak van duurzame
boomkwekerij. Hierdoor wordt de manier van werken verbeterd,
geoptimaliseerd en in veel gevallen leidt dit tot innovatieve
oplossingen;
- De vereniging informeert ketenpartijen over duurzame boomkwekerij.
Regelmatig worden klanten en stakeholders geïnformeerd over duurzame
boomkwekerij op de bedrijven en duurzaam groen.
- De vereniging is een groot project 'duurzaam ondernemen in de

De Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland
- De leden telen een breed assortiment duurzame boomkwekerijproducten
onder het productcertificaat Milieukeur;
- De leden wisselen kennis en ervaringen uit op het vlak van duurzame
boomkwekerij. Hierdoor wordt de manier van werken verbeterd,
geoptimaliseerd en in veel gevallen leidt dit tot innovatieve
oplossingen;
- De vereniging informeert ketenpartijen over duurzame boomkwekerij.
Regelmatig worden klanten en stakeholders geïnformeerd over duurzame
boomkwekerij op de bedrijven en duurzaam groen.
- De vereniging is een groot project 'duurzaam ondernemen in de
boomkwekerij II' gestart (2010/2011). Binnen dit project wordt, behalve
aan de hierboven genoemde aspecten, veel aandacht geschonken aan de
implementatie van duurzame sociaal-economische aspecten en de
internationale mogelijkheden van de afzet van duurzame
boomkwekerijproducten.
- De leden van de vereniging telen op een duurzame wijze
boomkwekerijproducten. Het is een grote uitdaging om zo min mogelijk
chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Natuur en
andere omgevingsfactoren worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. In
de teelt wordt met respect omgegaan met de natuur.

Over Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN)

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
1
Sector:

MVO activiteiten

Concreet betekent dit dat de leden van de vereniging DBN:
1. Alleen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken als het echt nodig is;
2. Vooral selectief werkende bestrijdingsmiddelen met een lage milieubelasting inzetten;
3. Vooral natuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruiken;
4. Beperkt kunstmest gebruiken maar vooral organische meststoffen inzetten. Grondmonsters
vormen het uitgangspunt voor een effectieve en goede bemesting. Uiteindelijk leidt dit tot een
betere groei en een gezonder gewas. Een gezond gewas is vervolgens weer minder kwetsbaar
waardoor minder bestrijdingsmiddelen toegepast hoeven te worden.
5. Natuurlijke vijanden (insecten) inzetten om schadelijke insecten te bestrijden;
6. Actief aan natuurbeheer doen.
De bedrijven aangesloten bij de vereniging houden rekening met maatschappelijke ontwikkelingen en
geven de medewerkers en de omgeving inzicht in hun bedrijfsvoering. Binnen de bedrijven wordt
gestreefd naar een goede balans tussen economische, sociale en milieu aspecten. Door deze balans
wordt er gewerkt aan een perspectiefvolle toekomst voor ons allen.

Agenda voor de toekomst:
• Input blijven leveren om de jaarlijkse herziening van het productcertificaat Milieukeur
onderscheidend te houden.
• Het stimuleren van de verbreding van duurzaam ondernemen in de boomkwekerij. Onder
andere door ook meer aandacht te besteden aan de sociale aspecten.
• Nog meer kennis overdragen in de keten over duurzame boomkwekerij.

This company has not done the MVO Maps scan yet.