Adres

Achterstraat 5
4064 EH Varik
Nederland
06 54744998
http://www.duurzamebomen.nl

Contactpersoon

Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN)

De Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland
- De leden telen een breed assortiment duurzame boomkwekerijproducten
onder het productcertificaat Milieukeur;
- De leden wisselen kennis en ervaringen uit op het vlak van duurzame
boomkwekerij. Hierdoor wordt de manier van werken verbeterd,
geoptimaliseerd en in veel gevallen leidt dit tot innovatieve
oplossingen;
- De vereniging informeert ketenpartijen over duurzame boomkwekerij.
Regelmatig worden klanten en stakeholders geïnformeerd over duurzame
boomkwekerij op de bedrijven en duurzaam groen.
- De vereniging is een groot project 'duurzaam ondernemen in de
boomkwekerij II' gestart (2010/2011). Binnen dit project wordt, behalve
aan de hierboven genoemde aspecten, veel aandacht geschonken aan de
implementatie van duurzame sociaal-economische aspecten en de
internationale mogelijkheden van de afzet van duurzame
boomkwekerijproducten.
- De leden van de vereniging telen op een duurzame wijze
boomkwekerijproducten. Het is een grote uitdaging om zo min mogelijk
chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken. Natuur en
andere omgevingsfactoren worden geïntegreerd in de bedrijfsvoering. In
de teelt wordt met respect omgegaan met de natuur.

Over Vereniging Duurzame Boomkwekers Nederland (DBN)

Type organisatie:
Branche- of beroepsorganisatie
Aantal medewerkers:
1
Sector: