Adres

Van lugtenburgstraat 39
2274 KA VOORBURG

070-7850712
http://www.slimrijden.nl

Contactpersoon

Slim Rijden

Over Slim Rijden

SlimRijden helpt (MKB-) bedrijven en gemeenten duurzamer, veiliger, en efficienter te rijden. Middels een pragmatische en klantgerichte benadering inventariseren wij na nauw overleg met de opdrachtgever snel en concreet waar en welke mobiliteits-problemen/behoeften in het bedrijf zitten.

Onze mobiliteitsscan geeft inzicht in de mogelijkheden voor uw bedrijf om actief aan de slag te gaan met 'slim reizen' en 'slim werken'. Daarnaast ziet u met welke acties u voordelen kunt behalen.

Slimmer omgaan met mobiliteit kan veel positieve effecten hebben, zoals vermindering van de reiskosten en stijging van de productiviteit. Maar ook de parkeerproblematiek rond het bedrijf kan afnemen en voor werknemers kan de balans tussen privé en werk verbeteren.

Uit ervaring is gebleken dat onze aanpak meestal de volgende resultaten hebben opgeleverd voor onze opdrachtgevers; - aantrekkelijke werkgever worden - (sneller) realiseren van gestelde duurzame doelen/imago - direct gerelateerde mobiliteits-kostenreducties van gemiddeld 5-20%

Over Slim Rijden

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Duurzame mobiliteits-adviezen geven en klantspecifieke mobiliteitsplannen implementeren bij (mkb-) bedrijven en gemeenten. Concrete, praktische oplossingen voor brandstof - en dus CO-2-reductie (Het Nieuwe Rijden-trainingen, Variabele snelheids/toerental-begrenzers voor voertuigen, Route-optimalisatieprogramma's) bij bedrijven.