Adres

Zeestraat 84
2518 AD Den Haag
Nederland
070 3184444
http://www.schuttelaar.nl

Contactpersoon

Schuttelaar & Partners

Met kennis en creativiteit communiceren over duurzaamheid. Adviesbureau Schuttelaar & Partners streeft naar een gezonde en duurzame samenleving. Kernactiviteit is het creëren van draagvlak voor veranderingen en innovaties in landbouw, voeding, gezondheid, biotechnologie en duurzaamheid. Het bureau koppelt strategisch denken aan concrete uitvoering, zowel nationaal als internationaal, heeft hoogwaardige kennis, is maatschappelijk betrokken en pluriform verbindend in complexe situaties. De organisatie heeft een open geest en weet science, society en sense met elkaar de verbinden.

Concreet biedt Schuttelaar & Partners ondermeer advies bij:

-Het formuleren van uw MVO-strategie

-MVO-verslaglegging

-MVO-communicatie intern en extern

-Betrekken van medewerkers bij MVO

-Coaching en begeleiding van MVO-teams en medewerkers

-Trendwatching

-Stakeholderdialogen/onderzoek

-Materialiteitsbepaling

-Crisiscommunicatie

Over Schuttelaar & Partners

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100