Adres

Landsraderweg 13
6271 NT Gulpen
Nederland
0434504747
http://www.rocca.nl

Contactpersoon

ROCCA Sport & Adventure

Onze aarde is er voor iedereen. Nu, maar ook voor generaties na ons. ROCCA Sport & Adventure is zich daarom bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Behalve het nastreven van winst hebben wij oog voor het menselijke in onze leefomgeving. En proberen wij negatieve invloeden op onze planeet zo goed mogelijk te beheersen. Tenslotte willen wij deze visie graag uitdragen zodat ook anderen geïnspireerd worden om samen met ons te werken aan het behoud voor de toekomst. Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan op veel manieren. Bijvoorbeeld door je CO2 uitstoot te verminderen of milieuvriendelijke producten en programma’s aan te bieden. Maar je kunt ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van je omgeving door mee te helpen bij natuur¬beheer, lokale tradities te ondersteunen of actief te zijn met het informeren en bewust maken van anderen. Enkele voorbeelden uit het MVO-beleid van ROCCA Sport & Adventure: - energiebewuste bedrijfsvoering met o.a. grijswater circuits; zonnecollectoren; sensorgestuurde schakelingen; eco HF verlichtingen etc. - klimaatneutraal status met minimale CO2 afkoop - ondersteuning van lokale tradities zoals schutterij, wijnbouw e.d. - fair trade inkoopbeleid en waar mogelijk gebruik van lokale producten - ondersteuning van lokale milieu- en natuurontwikkelingsprojecten - ondersteuning en uitvoering van diverse onderwijs- en educatieprojecten - uitvoeren van MVO- en duurzaamheidsonderzoeken - meewerken aan ontwikkeling van (lokale) duurzame energieopwekking

Over ROCCA Sport & Adventure

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector: