Adres

Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC Den Haag
Nederland
070 515 3672
http://www.pelsrijcken.nl

Contactpersoon

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Pels Rijcken. Bron van inzicht. De advocaten en notarissen van Pels Rijcken zijn gespecialiseerd in het leveren van juridisch maatwerk. Met vakmanschap en intellectuele scherpte werken we voor toonaangevende cliënten zoals de Staat, provincies, gemeenten, bestuursorganen, toezichthouders, instellingen en ondernemingen. Meer informatie over het kantoor en de medewerkers is te vinden op www.pelsrijcken.nl Het maatschappelijk verantwoord ondernemen van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is gebaseerd op de gedachte dat wij als kantoor onverbrekelijk verbonden zijn met de wereld om ons heen. Duurzaam ondernemen betekent dat je je als organisatie rekenschap geeft van de effecten van je handelen op de mensen die je organisatie vormen en je omgeving in de ruimste zin van het woord. Je betrekt daarbij nadrukkelijk de langere termijn. Voor Pels Rijcken betekent dat concreet hoogwaardige juridische dienstverlening met oog voor zakelijke prestaties, maar ook voor sociale aspecten en het milieu. Die visie brengen wij tot uitdrukking door middel van een duurzame bedrijfsvoering, personeelsbeleid waarin een plezierig en stimulerend werkklimaat en diversiteit centraal staan en door maatschappelijke betrokkenheid te bevorderen.

Over Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Type organisatie:
Overig
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector: