Adres

Nijverheidsweg 40
2101 LL Heemstede
Nederland
023-5483020
http://www.newasco.nl

Contactpersoon

Newasco Groep

Visie

Newasco is een organisatie van regionaal werkende wasserijbedrijven. Speerpunten bij Newasco zijn de persoonlijke betrokkenheid binnen de bedrijven en de regionale binding. Bij Newasco hebben de aangesloten bedrijven de keuze gemaakt regionaal gebonden te blijven met een verzorgingsgebied rondom te wasserij. Dit om onze relaties de meest optimale dienstverlening te bieden. Relaties profiteren van de directe betrokkenheid van het middelgrote wasserijbedrijf en van de kennis van de landelijk werkende organisatie.

Newasco bedrijven zijn familiebedrijven met een directeur-eigenaar. De kracht van de bedrijven volgt uit de binding met de medewerkers en uit zich in een hoge kwaliteit van de organisatie en van het eindproduct.

Missie

Dienstverlening in textiel op persoonlijke professionele wijze voor zorgsector, horeca, industrie en overige organisaties in een stimulerende werkomgeving welke als basis dient voor continuïteit. Newasco werkt voortdurend aan verduurzaming van haar activiteiten vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid (People, Planet) en vanuit een bedrijfseconomisch verantwoord perspectief (Profit).

Over Newasco Groep

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250