Adres

Nijverheidsweg 40
2101 LL Heemstede

023-5483020
http://www.newasco.nl

Contactpersoon

Newasco Groep

Over Newasco Groep

Visie Newasco is een organisatie van regionaal werkende wasserijbedrijven. Speerpunten bij Newasco zijn de persoonlijke betrokkenheid binnen de bedrijven en de regionale binding. Bij Newasco hebben de aangesloten bedrijven de keuze gemaakt regionaal gebonden te blijven met een verzorgingsgebied rondom te wasserij. Dit om onze relaties de meest optimale dienstverlening te bieden. Relaties profiteren van de directe betrokkenheid van het middelgrote wasserijbedrijf en van de kennis van de landelijk werkende organisatie. Newasco bedrijven zijn familiebedrijven met een directeur-eigenaar.
De kracht van de bedrijven volgt uit de binding met de medewerkers en uit zich in een hoge kwaliteit van de organisatie en van het eindproduct. Missie Dienstverlening in textiel op persoonlijke professionele wijze voor zorgsector, horeca, industrie en overige organisaties in een stimulerende werkomgeving welke als basis dient voor continuïteit. Newasco werkt voortdurend aan verduurzaming van haar activiteiten vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid (People, Planet) en vanuit een bedrijfseconomisch verantwoord perspectief (Profit).

Over Newasco Groep

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250

MVO activiteiten

Sociale duurzaamheid
Waar mogelijk maakt Newasco gebruik van de diensten van sociale werkplaatsen uit de regio, zoals Paswerk en Amfors. Newasco huurt bij hen schoonmaakdiensten en glasbewassing in, laat ongedierte bestrijding uitvoeren en zet flexwerkers in voor diverse werkzaamheden binnen de wasserij. Vouwwerk wordt op locatie van de sociale werkvoorziening verricht.
Goed werkgeverschap is voor Newasco belangrijk. Zo houden we rekening met de mogelijkheden en ambities van onze medewerkers en zorgen we voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf.
Newasco is daarnaast ook Founder en Sociaal Aandeelhouder bij Stichting Matchpoint. Hier realiseert een breed netwerk van ruim 60 betrokken bedrijven en 50 maatschappelijke organisaties samen met Matchpoint zonder winstoogmerk jaarlijks meer dan 150 lokale projecten met maatschappelijke relevantie.


Energiebesparing
Newasco heeft tal van energiebesparende maatregelen getroffen in het productieproces. Zo hebben alle Newasco bedrijven een warmte terugwinunit geïnstalleerd, waarbij warmte uit vuil afvalwater gebruikt wordt om schoon, koud water te verwarmen. De beladingsgraad van de wasstraat wordt voortdurend geoptimaliseerd, waardoor de productiviteit hoog blijft en het gebruik van energie en water per kilogram wasgoed zo laag als mogelijk. De wasdrogers zijn gasgestookt en infrarood meters zorgen ervoor dat de was nooit langer in de droger blijft dan noodzakelijk. Energiebesparing is bij Newasco een gezamenlijke verantwoordelijkheid: het personeel is nauw betrokken bij het monitoren van de energiebesparende maatregelen.


Rijden op aardgas
Newasco is één van de ondernemingen die de intentieverklaring ‘Rijden op aardgas' heeft ondertekend. Met deze verklaring geeft een aantal Regionale bedrijven aan dat zij wil overstappen op deze alternatieve brandstof voor hun bedrijfswagens. Hiermee is ons bedrijf één van de voorlopers in Nederland.


Duurzaamheid: ook winstgevend
Duurzaamheid en een efficiënte bedrijfsvoering gaan bij Newasco hand in hand. Door energiebesparende maatregelen te treffen, hebben de Newasco bedrijven stuk voor stuk het energieverbruik met meer dan 10 % terug weten te brengen.


Onze inzet op dit gebied werd beloond met de volgende prijzen:
• Energieprijs van de FTN in 2000 en 2008, nominatie hiervoor in 2007
• Duurzaamheidprijs gemeente Heemstede in 2009
• Paswerkprijs Sociaal Ondernemen in 2009, nominatie Paswerkprijs in 2007

FusionCharts will load here