Adres

Turfschouw 3
3402 BK IJsselstein
Nederland
06 - 22 459 541
http://www.learn2improve.nl

Contactpersoon

Learn2improve your planet

De missie van Learn2improve your planet is het ontwikkelen en promoten van de nieuwe wereldwijde richtlijn voor

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO), genaamd:

ISO 26000, Guidance for Social Responsibility


1. Learn2improve your planet ondersteunt uw organisatie, bestuurders/directie, medewerkers en teams om:

 • eigen beleids- en actieplannen voor MVO (verder) te ontwikkelen,
 • verbeteren of toetsen aan de hand van de ISO 26000 richtlijn
 • implementatie van MVO in de kernactiviteiten en dagelijkse bedrijfsvoering verder te verbeteren op basis van ISO 26000
 • duidelijkheid te scheppen in MVO definities, concepten, principes en onderwerpen.

2. Door:

 • begeleiden van ISO 26000 implementaties (o.a. de ISO 26000 Championship Programma's, in samenwerking met NEN)
 • dit gebeurt in de "helicopter"-rol van (inter)nationaal expert, coach en adviseur
 • ontwikkelen en geven van ISO 26000 Opleidingen in samenwerking met NEN
 • geven van presentaties over ISO 26000
 • samenwerken met en opleiden van adviesbureau's.

3. Met als resultaten:

 • verbetering (inclusief onderlinge samenhang) van de eigen beleids- en actieplannen voor MVO en duurzaamheid
 • veel efficiëntere en effectievere communicatie over MVO, zowel intern als extern naar stakeholders
 • duidelijke focus op de relevante MVO-onderwerpen
 • betere prioritering
 • borgen van MVO als een proces
 • kapitaliseren van de meerwaarde van MVO
 • een versterkte continuïteit van de organisatie.