Adres

Kelvinbaan 40
3439 MT Nieuwegein
Nederland
0302311377
http://www.lbpsight.nl

Contactpersoon

LBP|SIGHT BV

Over LBP|SIGHT BV

Projecten op het gebied van bouw, ruimte en milieu worden steeds complexer. Wetten wijzigen, de regeldruk neemt toe. Ook groeit het aantal stakeholders. Zelfs het eenvoudigste project heeft grote implicaties, zowel ruimtelijk, juridisch, maatschappelijk, economisch en milieutechnisch.

Projecten op het gebied van bouw, ruimte en milieu worden steeds complexer. Wetten wijzigen, de regeldruk neemt toe. Ook groeit het aantal stakeholders. Zelfs het eenvoudigste project heeft grote implicaties, zowel ruimtelijk, juridisch, maatschappelijk, economisch en milieutechnisch.

Specialistische kennis is cruciaal; kennis om slimme, innovatieve en vooral praktische oplossingen te ontwikkelen. Minstens zo belangrijk is het vermogen om vraagstukken in hun totaliteit en onderlinge samenhang op te lossen, en vervolgens die oplossingen ook uitgevoerd te krijgen.

Nooit gaan we op de automatische piloot, maar steeds weer opnieuw het wiel uitvinden is ook niet nodig. Wetten en regels zijn streng. Afwijken mag, mits oplossingen gelijk-waardig zijn.

Out of the box-denken en gezond verstand zorgen voor andersoortige, effectieve maar vooral praktische oplossingen.

Op ieder vakgebied willen we de beste mensen in huis hebben - specialisten die hun vak tot in de haarvaten beheersen. Experts en adviseurs die een scherp oog hebben voor nu en noodzaak. Van een enkel advies tot geïntegreerde totaaloplossingen. We bekijken vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken en brengen alle relevante aspecten in beeld.

Over LBP|SIGHT BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

LBP|SIGHT sluit voor de definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen aan bij de (aankomende) internationale standaard, ISO 26.000. MVO is ‘de verantwoordelijkheid van een organisatie voor alle gevolgen van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, door transparant en ethisch gedrag’.

Dit gedrag draagt bij aan duurzame ontwikkeling, gezondheid en welvaart, en houdt rekening met de verwachtingen van stakeholders. Daarnaast voldoet een organisatie ermee aan de wet- en regelgeving, is het gedrag consistent met internationale gedragsnormen, geïntegreerd in de bedrijfsvoering en ingevuld binnen alle relaties.

MVO is volgens ISO 26.000 onderverdeeld in zeven hoofdonderwerpen. Voor ieder aspect is een ambitiestandaard opgenomen. Momenteel wordt ook in het kader van het duurzaam inkopen-beleid invulling gegeven aan de sociale criteria voor de inkopen van de overheid. Ook in deze criteria wordt aansluiting gezocht bij een aantal hoofdonderwerpen uit de ISO 26.000.

LBP|SIGHT kan voor organisaties concreet, meetbaar en aantoonbaar maken hoe invulling wordt gegeven, of gegeven kan worden, aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarvoor zetten we de volgende instrumenten in.

  • Quickscan ISO 26.000
  • Advies en implementatie (deelaspecten) ISO 26.000
  • Advies en implementatie MVO prestatieladder
  • Duurzaamheidverslaglegging (opzet, advies en uitvoering)
This company has not done the MVO Maps scan yet.