Adres

Oosternielandsterweg 9
9985 SB Oosternieland

0595-454200
http://www.landjuweel.nl

Contactpersoon

Landjuweel BV

Over Landjuweel BV

Met een afzet van ca. 80.000 ton aardappelen per jaar behoort Landjuweel tot de top van de Nederlandse kleinverpakkers. Bijna een derde van de aardappelen die de Nederlandse consument in de supermarkt koopt zijn Landjuweelaardappelen. De kracht van Landjuweel is innovatie en automatisering gecombineerd met gemotiveerde mensen met kennis en hart voor het product.

Met een afzet van ca. 80.000 ton aardappelen per jaar behoort Landjuweel tot de top van de Nederlandse kleinverpakkers. Bijna een derde van de aardappelen die de Nederlandse consument in de supermarkt koopt zijn Landjuweelaardappelen. De kracht van Landjuweel is innovatie en automatisering gecombineerd met gemotiveerde mensen met kennis en hart voor het product.

Over Landjuweel BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Rassenkeuze Een carbon footprint van een product is de som van alle broeikasgasemissies in de levenscyclus van een product die zijn toe te rekenen aan het product. Verreweg de meeste broeikasgasemissies in de carbon footprint van tafelaardappelen zijn gerelateerd aan de teelt (bijna 90%). De grootste emissiebronnen zijn de productie van stikstofkunstmest (17%), lachgasemissie van de bodem door kunstmestgebruik (17%) en elektriciteitsgebruik voor gekoelde opslag van consumptieaardappelen (22%). Per ras kan de carbon foodprint verschillen. Het ene ras heeft meer meststoffen en koeling nodig dan het andere ras. Daarom houden wij met de selectie van rassen rekening met de carbon foodprint. Een voorbeeld hiervan is de Folva, dit ras heeft weinig meststoffen nodig. Verder kopen wij in bij telers die duurzaam telen. Duurzaam Wij hebben een eigen transportafdeling, die opereert onder de naam Jansen Transport. Alle aan- en afvoer van Landjuweel wordt door Jansen Transport in eigen beheer uitgevoerd. Door ook transport voor derden te verzorgen worden er weinig lege kilometers gereden. Onze auto’s zijn voorzien van boordcomputers, verbruikscijfers van brandstof worden gemonitoord en de chauffeurs krijgen regelmatig rijstijltrainingen. In 2010 is een CO2 reductie op het transport gerealiseerd van 8%. We hebben deelgenomen aan een project duurzame logistiek van de provincie Groningen en de EVO. Tevens draait op dit moment een project of de inzet van ECO-combi’s rendabel en haalbaar is. Een juiste fustkeuze is belangrijk voor logistiek, kwaliteit en arbeid (zie bijlage IV). Jaarlijks stellen we doelen voor het reduceren van de milieubelasting, we maken gebruik van groene stroom en water voor het wassen van de aardappelen wordt gerecycled. Betrokkenheid Wij vinden goed werkgeverschap erg belangrijk. Hieraan geven we invulling door het bieden van uitstekende arbeidsvoorwaarden en -voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn de bedrijfsfitnessruimte en het bedrijfsfruit dat kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Wij zetten ons in voor betrokken, gemotiveerde en goed opgeleide medewerkers die goed in hun vel zitten en werken in een veilig en gezonde omgeving. Iedereen moet trots kunnen zijn op Landjuweel. De meeste werknemers wonen in de regio, waardoor een sterke verbondenheid ontstaat met de omgeving, dit vinden wij erg belangrijk.

This company has not done the MVO Maps scan yet.