Adres

Houtlaan 21
3016 DA Rotterdam
Nederland
06-29091473
http://www.joulz.nl

Contactpersoon

Joulz B.V.

Joulz zet zich al meer dan 100 jaar in voor de maatschappij vanuit een traditionele nutsfunctie en slaat sinds enkele jaren haar vleugels uit. Naast de grootste klant Stedin, bieden we deze ervaring als zelfstandig commercieel bedrijf aan een breed scala van klanten. Overal in Nederland. Optimale beschikbaarheid van energie-infrastructuren is de belangrijkste opdracht, omdat de continuiteit van het dagelijks leven en de bedrijfsvoering van klanten hiervan afhankelijk is.

Om 24/7 beschikbaarheid te kunnen garanderen voor individuele energieverbruikers en in de openbare ruimten, is optimale inzetbaarheid van energiespecialisten essentieel. Daarom besteden wij veel zorg aan het vakmanschap én aan de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers.

Onze kernactiviteiten

Joulz biedt een compleet pakket van advies en engineering, van ontwerp tot aanleg en beheer van energie-infrastructuren (kabel- en leidingnetten). Voornamelijk voor netbeheerders als Stedin en marktpartijen in de segmenten overheid, industrie, vastgoed en tuinbouw.

Zowel bij kleine als grote projecten is Joulz dé schakel tussen partijen. Samen ervoor zorgen dat het werkt, dát is de kracht van Joulz.

De activiteiten van Joulz in vier werkvelden:

Service Provider: Energiedistributie
Maximale beschikbaarheid van energie-infrastructuren. Daar draait het om in de fijnmazige distributienetten waarmee elektriciteit en gas gedistribueerd worden naar gebruikers. Joulz legt nieuwe netten aan en voert reguliere onderhoudswerkzaamheden uit aan gas- en elektriciteitsnetten, maar ook aan warmte- en waternetten.

Projects: Energietransport
Met kennis en kunde van hoogspanningstransportnetten, complexe middenspanning en gastransport neemt Joulz in Nederland een bijzondere plek in. Nieuwbouw, uitbreiding, renovatie en dimensionering van dit type transportnetten: Joulz zorgt ervoor. Door 'turnkey' oplevering ontzorgen wij de netbeheerder en dat tegen de laagste Total-Cost-of-Ownership.

CityTec: Openbare ruimte
CityTec heeft zich gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Het bedrijf ontzorgt gemeentelijke en provinciale overheden met diensten in de hele keten van ontwerp, aanleg en onderhoud van dynamisch straatmeubilair. CityTec ontwikkelt en adviseert op haar specifieke vakgebied duurzame oplossingen bij o.a. plannen voor stadsvernieuwing of herinrichting van bedrijven en haventerreinen.

GreenTec: Duurzame energieoplossingen
Joulz helpt klanten in het bedrijfsleven en bij de overheid hun doelstellingen op het gebied van duurzame energievoorziening te behalen. We ontwikkelen samen met klanten concepten voor gelijksoortige distributienetten bijvoorbeeld voor warmte, CO2 en groen gas. En we sluiten duurzame energie-installaties, zoals windmolens aan en onderhouden ze ook. Joulz is actief adviseur en brengt onder de naam Energiecoach overheden en bedrijven bij elkaar voor het ontwikkelen van duurzame initiatieven, maar helpt ook met het toetsen van die initiatieven en het realiseren hiervan. 

Over Joulz B.V.

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+