Adres

Paasheuvelweg 5
1105 BE Amsterdam

020-5643801
http://www.ikea.nl

Contactpersoon

IKEA Nederland bv

Over IKEA Nederland bv

IKEA is een concern van Zweedse oorsprong, met vestigingen over de hele wereld. Onze visie is een beter dagelijks bestaan voor zoveel mogelijk mensen. Ons bedrijfsconcept sluit aan bij die visie door het aanbieden van een breed assortiment functionele en goed vormgegeven woonartikelen tegen zulke lage prijzen dat zoveel mogelijk mensen in staat zijn deze producten te kopen. Lage prijzen vormen de hoeksteen van de IKEA visie en ons bedrijfsconcept. Het uitgangspunt bij alle IKEA producten is dat lage prijzen goed ontworpen, functionele woonartikelen voor iedereen toegankelijk maken. We rusten nooit voordat iets weer net iets beter, eenvoudiger, efficiënter en altijd iets goedkoper kan.

Wij zijn van mening dat maatschappelijk verantwoord ondernemen onlosmakelijk verbonden is met goed zaken doen. IKEA draagt actief bij aan het beperken van de klimaatverandering. IKEA ziet erop toe dat haar producten onder acceptabele omstandigheden worden geproduceerd bij leveranciers die hun verantwoordelijkheid nemen voor het milieu.

Over IKEA Nederland bv

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
500+

MVO activiteiten

De IKEA duurzaamheidsrichtlijn geeft aan wat onze prioriteiten zijn voor 2015. Deze 5 prioriteiten zijn van invloed op onze gehele waardeketen, van productontwerp en -ontwikkeling tot de allerlaatste fase in de levencyclus van een product. 1) Een assortiment bieden met duurzamere producten - 90% van onze omzet zal afkomstig zijn van woninginrichtingsproducten die de classificatie 'duurzamer' hebben op de IKEA Sustainbality Product Scorecard. - alle materialen voor woninginrichtingsproducten zullen hernieuwbaar, recyclebaar of gereycled zijn. - onze energiegebruikende producten zullen gemiddeld 50% zuiniger zijn dan de producten die in 2008 op de markt waren. 2) Toonaangevend in realisatie van CO2 arme maatschappij - door innovatief en energiezuinig te zijn, en meer hernieuwbare energie te gebruiken, gaan we een aanzienlijke verminderingen realiseren van de CO2 uitstoot. - we gaan de CO2 uitstoot in de maatschappij als geheel terugbrengen door producten, oplossingen en kennis te bieden waarmee onze klanten hun CO2 voetafdruk kunnen verkleinen en thuis duurzamer kunnen leven. 3) Afval omzetten in grondstoffen - er zal geen afval van onze werkzaamheden meer naar stortplaatsen gaan - we zullen klanten in alle markten in staat stellen en aanmoedigen alle IKEA producten aan het einde van de levensduur opnieuw te gebruiken of te recyclen. 4) Onze watervoetafdruk verkleinen - we zullen onze watervoetafdruk aanzienlijk verkleinen in onze werkzaamheden en ook in onze totale keten. 5) Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen - van de projecten die door de IKEA Foundation worden gefinancieerd, zullen meer dan 100 miljoen kinderen profiteren. - alle IKEA units hebben een duidelijkplan hebben voor maatschappelijke betrokkenheid gebaseerd op ons liefdadigheidsbeleid.