Adres

Jupiterstraat 65
2132 HC Hoofddorp
Nederland
+31(0)854860000
http://www.ctsn.nl

Contactpersoon

Holkema Group

Over Holkema Group

luchtvaartbeveiliging, objectbeveiliging, winkelbeveiliging, evenementenbeveiliging, persoonsbeveiliging, beveiliging met honden, brandwachten.

luchtvaartbeveiliging, objectbeveiliging, winkelbeveiliging, evenementenbeveiliging, persoonsbeveiliging, beveiliging met honden, brandwachten.

Over Holkema Group

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
251 t/m 500
Sector:

MVO activiteiten

CTSN is een milieubewuste organisatie. Zij is ISO 14001 gecertificeerd. Binnen de methodologie van een milieumanagementsysteem biedt een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieu-aspecten goed inzicht in de milieuprestatie van de organisatie. Daardoor kunnen milieudoelstellingen en behaalde resultaten concreet en inzichtelijk worden gemaakt. Deze belangrijke milieu-informatie kan voor het management mede de basis vormen voor het nemen van belangrijke beslissingen. Ook is deze informatie relevant voor de diverse stakeholders (klanten, overheid, omwonenden, intermediaire organisaties, financiële instellingen en verzekeraars, etc.) en is ook goed bruikbaar ter motivatie van de individuele bijdrage van de verschillende afdelingen en werknemers aan de totale milieuprestatie van de onderneming. CTSN houdt, als onderdeel in haar aanbiedingen, te allen tijde rekening met milieubelastende en –ontlastende mogelijkheden in de uitvoering van de beveiligingstaken. Daarnaast hanteert CTSN interne procedures op het gebied van afvalbeheersing en gescheiden afvoer van afvalstoffen Verder houdt CTSN bij de inzet en aanschaf van middelen rekening met milieubelastende factoren.

Het idee achter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is naar onze stellige mening dat je als organisatie bij de voorbereiding en uitvoering van je dienstverlening naast economische aspecten actief zoekt naar oplossingsrichtingen die bijdragen aan de structurele verbetering en versterking van de maatschappij. De wijze waarop wij dit doen is door open te staan voor een personele culturele bezetting die een behoorlijke afspiegeling geeft van de maatschappij. Mede door deze diversiteit in personele bezetting - waarbij kwaliteit te allen tijde de kritische grenzen bepaalt – zijn wij in staat om beveiligingsopdrachten uit te voeren in uiteenlopende culturele milieus en omstandigheden. Wij bepalen per evenement een gebalanceerde samenstelling van ons team.

Ondanks alle technische ontwikkelingen die wij graag als ‘innovator’ toepassen in onze beveiligingsconcepten, blijven onze mensen de sleutelpositie bezetten. Duurzaam ondernemen gaat onder meer ook over samen met mensen ‘profit’ realiseren zonder dat dit maatschappelijke vraagstukken onder druk zet. Wij menen met onze aanpak een belangrijke steen bij te dragen aan deze wijze van ondernemen. Naast personele bezetting worden onze medewerkers voorzien van middelen en kleding, waarbij CTSN rekening houdt met inkoopspecifieke eisen gesteld aan de materialen en de kleding. Op deze wijze wordt ook actief gezocht naar aanschaf van duurzame middelen die het minst belastend zijn voor de maatschappij met behoud van wederom een optimaal kwaliteitsniveau om onze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening blijvend te kunnen garanderen.

 

Papier:

• CTSN maakt gebruik van papier dat is geproduceerd met behulp van ECF ( Elementary Chlorine Free ) Pulp , geproduceerd in fabrieken die de ISO 9001 en 14001 gecertificeerd en EMAS zijn - Registered ( Eco Management and Audit Scheme EU )

• Al het papier is afkomstig uit goed beheerde bossen en duurzame bronnen

• We printen niet, tenzij noodzakelijk en drukken dubbelzijdig af waar mogelijk

• We gebruiken de keerzijde van (niet-gevoelig ) bedrukt papier voor het maken van aantekeningen

• Al het gebruikte papier wordt maandelijks ingezameld en gerecycled door Van Gansewinkel

• E - mails en elektronische communicatie worden niet afgedrukt , tenzij een fysieke kopie specifiek vereist is

 

Inkt en toner recycling :

Gebruikte ink-jet en laser toner cartridges worden verzameld door " Stichting Aap " - een liefdadigheidsinstelling die deze recyclet om fondsen te werven om professioneel gerenoveerd IT-apparatuur te verstrekken aan scholen, universiteiten , ziekenhuizen en voor non profit organisaties in ontwikkelingslanden

 

Water:

CTSN heeft watercoolers met energiezuinige leidingwaterfilterunits voor zowel warme als koude dranken. Deze verminderen felsverspilling en energieverbruik doordat alleen de benodigde hoeveelheid water per keer wordt gekoeld/verwarmd.

This company has not done the MVO Maps scan yet.