Adres

Randweg 25
8304 AC Emmeloord
Nederland
0527 656466
http://www.hetgoed.nl

Contactpersoon

Het GOED BV

Over Het GOED BV

Het GOED is een landelijke kringlooporganisatie waarbij twintig kringloopbedrijven zijn aangesloten. Het GOED zet zich samen met gemeenten en partners in voor werkgelegenheid en meer hergebruik van goederen. Het GOED BV behartigt de milieu- en bedrijfseconomische doelstellingen en Stichting Het GOED behartigt de werkgelegenheidsdoelstellingen. Onze formuleteams Finance & Control, Start & Beheer, Winkelinrichting en Communicatie & Vormgeving bieden ondersteuning aan de vestigingen en franchisenemers. Het GOED Participatie BV participeert met andere partners, zoals geprivatiseerde reinigingsdiensten of sw-bedrijven in kringloopbedrijvigheid.
Wij staan open voor alle vormen van samenwerking ter verbreiding en verbetering van onze formule. Voor uitbreiding van ons netwerk zoeken wij samenwerkingsverbanden* met collega kringloopbedrijven, gemeenten, reinigingsdiensten, uitvoeringsinstellingen en Sociale Werkvoorzieningbedrijven. Betaalde krachten van Het GOED maken het mogelijk werknemers die meer begeleiding vragen, een nuttige werkplek te geven

Over Het GOED BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250

MVO activiteiten

Het GOED wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Wij proberen dit te realiseren door samen met onze klanten en medewerkers gebruikte spullen te hergebruiken. Met aantrekkelijke winkels en een klantvriendelijke site biedt Het GOED dagelijks een inspirerende omgeving, waarin gebruikte goederen unieke producten worden.

Met inzamelen, sorteren en hergebruik van afval levert Het GOED een forse bijdrage aan het tegengaan van de klimaatverandering. Onderzoek van TNO bij Het GOED toont aan dat het inzamelen van één ton goederen een besparing oplevert van ongeveer één ton CO2-uitstoot. Hergebruik zorgt voor een levensduurverlenging van goederen met minstens de helft, waardoor er minder afval verbrand wordt, maar ook minder energie en grondstoffen nodig is voor de productie van nieuwe goederen.

FusionCharts will load here