Adres

Randweg 25 B
8304 AC Emmeloord
Nederland
0527 656466
http://www.hetgoed.nl

Contactpersoon

Het GOED BV

Het GOED is een landelijke kringlooporganisatie waarbij twintig kringloopbedrijven zijn aangesloten. Het GOED zet zich samen met gemeenten en partners in voor werkgelegenheid en meer hergebruik van goederen.

Het GOED BV behartigt de milieu- en bedrijfseconomische doelstellingen en Stichting Het GOED behartigt de werkgelegenheidsdoelstellingen. Onze formuleteams Finance & Control, Start & Beheer, Winkelinrichting en Communicatie & Vormgeving bieden ondersteuning aan de vestigingen en franchisenemers. Het GOED Participatie BV participeert met andere partners, zoals geprivatiseerde reinigingsdiensten of sw-bedrijven in kringloopbedrijvigheid.

Wij staan open voor alle vormen van samenwerking ter verbreiding en verbetering van onze formule. Voor uitbreiding van ons netwerk zoeken wij samenwerkingsverbanden* met collega kringloopbedrijven, gemeenten, reinigingsdiensten, uitvoeringsinstellingen en Sociale Werkvoorzieningbedrijven. Betaalde krachten van Het GOED maken het mogelijk werknemers die meer begeleiding vragen, een nuttige werkplek te geven

Over Het GOED BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
101 t/m 250
Sector:

Organisatie events

01 oktober 2011