Adres

Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam
Nederland
0620015718
http://www.incomparableindia.com

Contactpersoon

For Good Management BV

Over For Good Management BV

For Good Management is initiatiefnemer van een MVO project in India, genaamd Incomparable India Zie ook onze website: www.incomparableindia.com Incomparable India is een initiatief, gericht op het realiseren van woon- en leeffaciliteiten in India voor senioren. In eerste instantie is het doel 200 woningen aan de westkust / in het westen van India te bouwen en passende faciliteiten te creëren voor de bewoners die willen overwinteren. In de nabije omgeving van de woningen zijn uitstekende medische zorgvoorzieningen en recreatiemogelijkheden aanwezig. Een belangrijk kenmerk is dat de woningen en de faciliteiten op duurzame wijze gebouwd en ontwikkeld worden.

Ons uitgangspunt is dat de lokale bevolking en het lokale bedrijfsleven baat hebben bij het project. Dit willen we bereiken door samen te werken met lokale bedrijven. Ook werken we met toeleveranciers die ter plekke gevestigd zijn, waar we bij de selectie internationaal gebruikelijke hoogstaande normen hanteren. In alle fases van het project, van bouw tot exploitatie, willen we het lokale bedrijfsleven en de bewoners laten meedelen in de opbrengsten. Dit blijkt uit: * Gebruik van groene energie (zonnepanelen en windmolens); * Waterzuivering en afvalverwerking; * Selectie van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen; * Respect voor het bestaande groen in de directe omgeving van het project. De kosten voor bouwen en wonen in India zijn naar westerse normen laag. Een deel van het prijsverschil met het Westen wordt gebruikt om minder draagkrachtige 'Non Resident' Indiërs en Indiase 'distress' ouderen, die niet worden opgevangen door hun kinderen, een voor hen betaalbare woonvoorziening aan te bieden in hun thuisland. De woningen komen in eerste instantie op de markt voor 'Non Resident' Indiërs die nu in Engeland wonen en werken, maar uiteindelijk weer willen terugkeren naar India. Op termijn wordt verwacht dat we ook pensionado's uit andere landen en uit India zelf kunnen interesseren voor een 'Incomparable India-woning'.

Over For Good Management BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

Uitgangspunt is dat de lokale bevolking en het lokale bedrijfsleven baat hebben bij het project. Dit willen we bereiken door samen te werken met lokale bedrijven. Ook werken we met toeleveranciers die ter plekke gevestigd zijn. In alle fases van het project, van bouw tot exploitatie, willen we het lokale bedrijfsleven en de bewoners laten meedelen in de opbrengsten. Dit blijkt uit: * Gebruik van groene energie (zonnepanelen en windmolens); * Waterzuivering en afvalverwerking; * Selectie van ecologisch verantwoorde bouwmaterialen; * Respect voor het bestaande groen in de directe omgeving van het project. De kosten voor bouwen en wonen in India zijn naar westerse normen laag. Een deel van het prijsverschil met het Westen wordt gebruikt om minder draagkrachtige 'Non Resident' Indiërs en Indiase 'distress' ouderen, die niet worden opgevangen door hun kinderen, een voor hen betaalbare woonvoorziening aan te bieden in hun thuisland.