Adres

Oude kerkstraat 2
4878 AA Etten Leur
Nederland
076-5085215
http://www.frijado.nl

Contactpersoon

Fri-Jado BV

Het beleid van Fri-Jado B.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, waarbij de bedrijfsactiviteiten op een integere en maatschappelijk verantwoorde wijze worden uitgeoefend en de belangen van alle betrokkenen worden gerespecteerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wil Fri-Jado concreet en aantoonbaar laten zijn, waarbij het streven is gericht op een duurzame en evenwichtige verdeling van de aandacht voor people, planet en profit. Binnen Fri-Jado dient niet alleen het dagelijks denken en handelen te passen in het MVO raamwerk en gedachtegoed, maar dient onze verantwoordelijkheid zich ook naar de toekomst uit te strekken. Duurzaamheid staat bij Fri-Jado centraal in alle activiteiten van ontwikkeling, productie, installatie en service. Waar mogelijk worden materialen en componenten toegepast die volledig recyclebaar zijn. Wij stellen ons ten doel om een onderscheidende bijdrage te leveren aan energiebesparingen, milieudoelstellingen en bedrijfsprocessen van onze afnemers en wij stimuleren de duurzaamheidprincipes bij onze leveranciers. Als onderdeel van het concern van TBI Holdings onderschrijft Fri-Jado de TBI kernwaarden van zorgvuldig, integer en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor alle medewerkers geldt de TBI gedragscode. In aanvulling op deze gedragscode kent Fri-Jado haar eigen inkoopcode die voor alle medewerkers in de contacten met leveranciers van toepassing is. Uiteindelijk beoogt Fri-Jado bij te dragen aan de verdere duurzame ontwikkeling van onze samenleving.

Over Fri-Jado BV

Type organisatie:
Grote (internationale) onderneming
Aantal medewerkers:
251 t/m 500
Sector: