Adres

Nijverheidstraat 39
7581 PV Losser
Nederland
0535388485
http://www.eurocon.nl

Contactpersoon

Eurocon Management Consultants B.V.

Over Eurocon Management Consultants B.V.

Eurocon Management Consultants is een adviesbureau, gevestigd in Twente maar met een werkgebied zowel binnen Twente als daarbuiten. We richten ons voornamelijk op het Midden en Klein Bedrijf (MKB). We zijn gespecialiseerd in advies op het gebied van subsidies, begeleiding bij certificeringstrajecten en  International Business (Matchmaking).

Wij bieden dus o.a. ondersteuning bij implementatie van managementsystemen die meestal ook gecertificeerd worden. Voorbeelden zijn: ISO 9001, ISO 14001, VCA, ISO 26000 (zelfverklaring), de MVO- en CO2-Prestatieladder, FSC en ISO 27001. Implementatie van MVO in de bestaande bedrijfsvoering van de organisatie is daarmee een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening.

Eurocon is eveneesn gespecialiseerd in adviestrajecten op het gebied van International Business. Zo voert Eurocon in opdracht van Agentschap NL/EVD matchmaking trajecten uit tussen Nederlandse bedrijven en bedrijven uit ontwikkelingslanden. Mede vanuit deze rol hebben we ook veel ervaring met aanvragen en begeleiden van PSI-subsidie,  waarbij het gaat om investeringstrajecten van Nederlandse MKB-ers in opkomende markten.

De combinatie van MVO-advies en de begeleiding bij internationale projecten maakt dat we ook betrokken zijn bij de internationale MVO-aspecten van het ondernemen. Per 1 april 2012 biedt MVO Nederland MKB-ers de mogelijkheid om hun internationale MVO-activiteiten op te pakken met behulp van de IMVO-voucher. Daarmee kan extern advies worden gevraagd over hoe de organisatie het beste haar IMVO kan inrichten. Eurocon is vanwege haar unieke combinatie op gebied van MVO-advies en International Business uitstekend in staat om MKB-ers te helpen bij het aanvragen en uitvoeren van de IMVO-voucher.  

Over Eurocon Management Consultants B.V.

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
1 t/m 10
Sector:

MVO activiteiten

De kernwaarden van Eurocon Management Consultants zijn collegialiteit, innovatie, betrouwbaarheid en plezier in het werk. De speerpunten van het MVO beleid van Eurocon Management Consultants

  • Integriteit en geheimhouding. Als adviseurs spreken en werken wij veel samen met ondernemers uit allerlei branches. De bedrijfsstrategie maar ook innovatie in technologie en proces zijn daarbij vaak onderwerp van gesprek. In veel gevallen wordt ons hierbij in vertrouwen informatie gegeven. Het is aan ons om hier integer mee om te gaan. Daar hoort tevens geheimhouding bij, ongeacht of de ondernemer hier expliciet om vraagt.
  • Maatschappelijke betrokkenheid. Eurocon Management Consultants is op verschillende manieren betrokken bij de maatschappij. Dicht bij huis zijn we sponsor van het openluchttheater Brilmansdennen te Losser en sponsor van een aantal lokale evenementen. Als betrokken ondernemer zetten wij ons ook graag in voor andere ondernemers die de hulp goed kunnen gebruiken. Daarom zijn wij Bedrijvenambassadeur van Oxfam Novib waarmee wij ondernemers in ontwikkelingslanden helpen hun activiteiten op te zetten en uit te bouwen.
  • Inkoop en gebruik van middelen. Waar relevant maakt Eurocon Management Consultants bij de inkoop van hulpmiddelen gebruik van duurzame en maatschappelijk verantwoorde middelen. Zo kopen wij onze fairtrade koffie in bij de plaatselijke Wereldwinkel en maken wij gebruik van FSC-papier. Wij zijn zuinig met gebruik van kantoorartikelen, we archiveren digitaal papier, glas en restafval wordt gescheiden afgevoerd. Lege batterijen en cartridges worden conform de gemeentelijke richtlijnen verwijderd.
  • Diversiteitsbeleid. Bij Eurocon Management Consultants worden in principe geen groeperingen uitgesloten bij aanname van personeel. Wij streven naar een gelijkwaardige verdeling tussen man en vrouw, maar kwaliteit van onze medewerkers is het belangrijkste argument om mensen in ons team op te nemen. Jaarlijks streven we ernaar 2 stagiair(e)s aan te nemen.
  • Verantwoord vervoersbeleid. Als adviesbureau ontkomen wij (verhoudingsgewijs) niet aan het grote aantal kilometers op de weg. Voor 2011 is de CO2-uitstoot inzichtelijk gemaakt. In totaal is de CO2-uitstoot van Eurocon 39.296 kg CO2. In ons vervoerbeleid wordt aandacht besteed aan een aantal onderdelen:
    • Verantwoord vervoer. Waar mogelijk overwegen en kiezen we voor een vervoersoptie die het meest voordelig is voor het milieu en onze mensen. Dit houdt in dat we proberen zoveel mogelijk afspraken geografisch te combineren of dat we samen naar een afspraak reizen. Bij de aanschaf van nieuw vervoer houden we rekening met de impact op het milieu.
    • Flexibiliteit werk(plek). Wij geven onze medewerkers ruimte door het bieden van enige flexibiliteit in uren en werktijd.
  • Vrijwilligerswerk. De medewerkers van Eurocon zijn betrokken bij de maatschappij en dat uit zich onder andere in het vrijwilligerswerk dat de medewerkers in hun vrije tijd oppakken. Zo worden verschillende bijdragen geleverd bij sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Vraag ons gerust naar onze vrijwilligersactiviteiten, we vinden het leuk om er over te praten.
This company has not done the MVO Maps scan yet.