Adres

Contactpersoon

Essential Business Consultancy

Over Essential Business Consultancy

Essential Business Consultancy is een adviesbureau welke
particulieren, eenmanszaken, het groot-, midden- en kleinbedrijf en overheidsinstellingen begeleidt en ondersteunt op het gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu. Kijk op de web-site voor een nadere inhoudelijke toelichting inzake voornoemde werkzaamheden/activiteiten.

Essential Business Consultancy is een adviesbureau welke
particulieren, eenmanszaken, het groot-, midden- en kleinbedrijf en overheidsinstellingen begeleidt en ondersteunt op het gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu. Kijk op de web-site voor een nadere inhoudelijke toelichting inzake voornoemde werkzaamheden/activiteiten.

Doordat het soms bij bedrijven ontbreekt aan deskundig personeel en/of tijd/capaciteit om aan alle verplichtingen op het gebied van kwaliteit, arbo & veiligheid en milieu te voldoen is Essential Business Consultancy de ideale partner voor uw onderneming. Wij zullen de zorg over kwaliteit, arbo & veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieu bij u wegnemen, zodat u zich weer kunt gaan richten op uw hoofdproces.

Adviestrajecten kunnen wij, al dan niet ondersteund vanuit het netwerk, uitvoeren.

Daarnaast kan Essential Business Consultancy ook door andere adviesbureau's, arbo- of milieudiensten als extra capaciteit worden ingehuurd.

Er bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om van onze diensten gebruik te maken door middel van incompany trainingen. Zo kunt u de kennis van uw organisatie verhogen en optimaliseren, zodat deze geborgd wordt.Wij hebben bij iedere opdracht de doelstelling om uw bedrijfsvoering continu te verbeteren om zodoende een opwaartse spiraal te verwezenlijken op het gebied van kwaliteit-, arbo-, en milieumanagement en natuurlijk op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Waarom zou u kiezen voor Essential Business Consultancy?

Omdat we precies weten waar het bij organisatieveranderingen en certificering om draait. Want we hebben namelijk meer dan 17 jaar ervaring in het bedrijfsleven, de non-profitsector en de certificeringswereld:

info@essential-business-consultancy.com

Over Essential Business Consultancy

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
1 t/m 10

MVO activiteiten

MVO en Essential Business Consultancy

Ondersteuning van uw organisatie bij het opstellen van een concreet, inzichtelijk en haalbaar stappenplan om MVO te verankeren in al uw bedrijfsactiviteiten. We kijken graag samen met u op welke manier uw organisatie haar verantwoordelijkheid kan nemen én optimaal voordeel kan behalen. Wij hebben altijd de meest actuele kennis paraat en rusten niet voordat wij het beoogde resultaat binnen de afgesproken termijn nakomen.

Essential Business Consultancy biedt uiteenlopende diensten op het gebied van MVO:

  • uitvoering van een MVO scan, zoals; nulmeting, positiebepaling;
  • implementatie managementsysteem op basis van de MVO Prestatieladder;
  • stakeholdersmanagement;
  • interne audits;
  • management review;
  • MVO-jaarverslagen en/of duurzaamheidsverslaglegging;
  • begeleiding bij MVO certificering volgens de MVO Prestatieladder.


Beschikt uw organisatie al over een ISO certificering, dan heeft dit voordeel bij de audit MVO Prestatieladder.

This company has not done the MVO Maps scan yet.