Adres

Mossendamsdwarsweg 3
7472 DB Goor

0547-263515
http://www.eelerwoude.nl

Contactpersoon

Eelerwoude BV

Over Eelerwoude BV

Eelerwoude is een ingenieursbureau en rentmeesterkantoor met veel regionale kennis. Vanuit 3 vestigingen in Goor, Diever en Culemborg werken circa zeventig medewerkers van Eelerwoude aan de ontwikkeling, inrichting en het beheer van het landelijk gebied in heel Nederland.
Bij Eelerwoude werken adviseurs, ontwerpers en rentmeesters op het gebied van landschapsarchitectuur, juridische advisering, ruimtelijke ontwikkeling, ecologie, cultuurtechniek en beheer.
Eelerwoude staat voor origininele en realistische oplossingen voor complexe vraagstukken.

Over Eelerwoude BV

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector:

MVO activiteiten

Eelerwoude neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij bewuste keuzes maken om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Wij zien MVO als een proces en niet als eindbestemming. In dat proces zoeken we naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Bij het uitvoeren van onze opdrachten zijn dat onder andere de volgende stappen:
- streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij door onder andere de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2-uitstoot zo veel als kan te reduceren, en waar mogelijk volledig schoon te produceren. De kantoren van Eelerwoude liggen midden in het werkgebied. De kantoren zijn gevestigd in Goor, Diever en Culemborg. Beter kun je de reisafstand niet beperken;
- het inkopen en gebruiken van kantoorartikelen die zijn geproduceerd met aandacht voor sociale en milieu- aspecten. Uiteraard beperken we het gebruik van papier zo veel mogelijk. Met uitzondering van het eindrapport leveren wij alle producten digitaal aan. Om overbelasting van de mailbox te voorkomen stellen we grote bestanden beschikbaar via onze server of voor u gepersonaliseerde website;
- korte lijnen tussen onze projectleider en de procesmanager van de opdrachtgever. Dit vergroot het werkgemak en daarmee het werkplezier en het maakt het mogelijk om flexibel in te spelen op veranderingen;
- in het project het duurzaam voortbestaan van het landschap en de plant- en diersoorten die daarin leven. Uiteraard draagt dit bij aan het woon- en leefplezier van de doelgroep;
- evaluatie van het proces. Deze evaluatie zal zowel tijdens het proces als na afronding plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om tijdig bij te sturen en om onze kwaliteit van dienstverlening nog verder te verbeteren.