Adres

Wighenerhorst 37
6603 KH Wijchen
Nederland
06 20248499
http://www.diverzio.nl

Contactpersoon

Diverzio, Stichting gezond en duurzaam Eten & Drinken voor instellingen

Over Diverzio, Stichting gezond en duurzaam Eten & Drinken voor instellingen

Stichting Diverzio helpt gezond, smakelijk, duurzaam eten en drinken beschikbaar te maken voor patiënten, bewoners, professionals en bezoekers in instellingen van zorg, welzijn,overheid en onderwijs.

 

Stichting Diverzio stimuleert:

 

Betaalbaarheid en kwaliteit van eten en drinken

Meer efficiency door betere afstemming van inkoop en menubereiding op de behoeften van cliënten, en besparing door minder verlies, verspilling en afval.

 

Kwaliteit van leven en zorg

Verbetering van smaak, beleving en ambiance van eten en drinken binnen instellingen ondersteunt aantoonbaar de preventie van ondervoeding bij ouderen. Gewichtsverlies, dure dieetvoeding en supplementen, huidproblematieken en gebrek aan mobiliteit zijn allemaal elementen die verbeterd kunnen worden.

 

Duurzaamheid

Op maat ingekocht regionaal en duurzaam eten helpt de reductie van voedselkilometers (CO2-uitstoot) en zorgt voor meer transparantie en zorgvuldig gebruik van bronnen in de voedselproductie. Wij werken aan reductie van voedselverspilling door betere afstemming van inkoop, interne processen, betere bereidingstechnieken, smaakvolle menu’s en optimale afstemming naar de behoefte van clienten; patiënten,bewoners, personeel en gasten.

 

Regionale economie en regionale voedselketens

Wij bevorderen de economische impuls voor regionale ketenpartijen (boeren, verwerkers, leveranciers, cateraars, instellingen). Een kortere lijn tussen voedselproducenten en consumenten en meer marktinvloed voor de boeren. We streven naar een gezonde economische basis voor regionale voedselproductie voor de korte en lange termijn.

Over Diverzio, Stichting gezond en duurzaam Eten & Drinken voor instellingen

Type organisatie:
Maatschappelijke onderneming
Aantal medewerkers:
1 t/m 10

MVO activiteiten

Onze activiteiten:

- Inspiratie en motivatie aan instellingen

- Verbetering van kennis en ervaring bij instellingen, producenten en leveranciers

- Verbindingen activeren tussen vraag en aanbod cq ketenpartijen

- Begeleiding bij beleidsvorming en uitvoering van duurzaam inkopen

- Verbetering van de afstemming van het menu op behoeften van clienten

- Ondersteuning bij vermindering van voedselverspilling

- Ondersteuning bij oplossen van knelpunten op gebied van assortiment, verpakking, certificering, bewerking, logistiek, inkoop-aanbesteding, menu cycli, bereidingswijze en interne en externe communicatie.

 

Wij organiseren:

• Workshops

• Quickscans

• Kennisvergroting en actieplanning

• Coaching & training

• Begeleiding beleid, interne processen t/m keten aanpak

• Ondersteuning aan directie, beleidsverantwoordelijken, boeren, producenten, cateraars, hoofd voeding, facilitair managers, inkopers en chefs.

This company has not done the MVO Maps scan yet.