Adres

Jan Steenlaan 55
2251 JG Voorschoten
Nederland
0715623370
http://www.compare2compete.com

Contactpersoon

Compare to Compete

Compare to Compete ondersteunt de gerichte verbetering van organisaties aan de hand van een beproefd concept.

In een benchmark vergelijken de deelnemers de eigen prestaties met die van de andere deelnemers met als doel aanknopingspunten te vinden voor verbetering en op basis daarvan verbeteringen te realiseren.

Compare to compete ondersteunt de gerichte verbetering van uw organisatie, aan de hand van een beproefd concept gebaseerd op benchmarken. Dit concept stelt organisaties in staat om periodiek een vergelijking te maken met collega-organisaties. Benchmarks die zijn afgestemd op de behoefte van de deelnemers, waar de deelnemers belangrijke managementinformatie aan ontlenen.

In overleg met de collega-deelnemers worden de prestatie-indicatoren vastgesteld: meetbare aspecten die de kwaliteit en doelmatigheid van de gebenchmarkte processen inzichtelijk maken. Daarna vindt het invoeren van de prestaties en het vergelijken ervan geheel online plaats in Combo, onze geïntegreerde vergelijkingsapplicatie.

Over Compare to Compete

Type organisatie:
Kennis- of onderwijsinstelling
Aantal medewerkers:
2 t/m 10
Sector: