Adres

Hoevestein 20b
4903SC Oosterhout
Nederland
0162456481
http://www.ageladviseurs.nl

Contactpersoon

AGEL adviseurs

Ruimtelijke ontwikkeling is een complex samenspel van partijen, vakdisciplines, regels en procedures. Als multidisciplinair adviesbureau is AGEL adviseurs hierin volledig thuis. AGEL adviseurs kent niet alleen de ‘ins and outs’ van alle ontwikkelingsfasen en –onderdelen, maar biedt bovenal het voordeel van een helicopterview. Een integrale visie vanuit een compleet overzicht. Waarmee vele hokjes overstegen en muren geslecht worden. Binnen een transparante structuur zijn de adviseurs van AGEL adviseurs werkzaam in de werkvelden ruimtelijke ontwikkeling, infra, bouw, geodesie, omgeving en milieuonderzoek. Naast effectieve onderzoeken en planstudies verzorgen wij ook aansprekende ontwerpen en gedegen technische planuitwerkingen op het gebied van stedenbouw, architectuur, infrastructuur en milieuaspecten. Onze projectteams zijn betrokken bij stedelijk in- en uitbreidingsplannen, industriële ontwikkelingen, infrastructurele werken als ook ecologische en landschappelijke projecten. Daarbij bieden wij alle voordelen van one-stop-shopping.

Over AGEL adviseurs

Type organisatie:
Midden- en kleinbedrijf
Aantal medewerkers:
11 t/m 100
Sector: