Skip naar content

MVO Netwerk Beton

Over het MVO Netwerk Beton

logo mvo netwerk beton

Aanleiding
Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal op aarde. De productie ervan veroorzaakt mondiaal circa 5% van (menselijke) CO2 emissies. In Nederland is die uitstoot al aanzienlijk lager maar er zijn nog genoeg redenen om als sector verdergaande ambities te realiseren. De gebouwen en infrastructuur gemaakt van beton zijn namelijk in de gebruiksfase verantwoordelijk voor meer dan de helft van de Nederlandse CO2 uitstoot. Het materiaal beton is daar niet de oorzaak van, maar de manier waarop wij ontwerpen en bouwen in belangrijke mate wel. Bedrijven in de betonketen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de voorraad aan gebouwen en infrastructuur en tegelijkertijd de eigen materiaalgebonden milieueffecten nog verder verminderen. Bovendien is de tijd rijp voor het sluiten van de betonkringloop: nieuw beton maakt men voortaan in principe van oud beton.

MVO Netwerk Beton

Het MVO Netwerk Beton is een samenwerking van organisaties uit de betonketen gericht op het verduurzamen van de betonketen. Het Netwerk heeft in oktober 2011 de “Green Deal Beton” gesloten met het eerste Kabinet Rutte (en overgenomen door het tweede kabinet Rutte). De Green Deal heeft een vaste looptijd tot eind 2014. Het MVO Netwerk blijft!

Doel van MVO Netwerk Beton
De Green Deal heeft als einddoel een 100 % duurzame betonketen in 2050. In 2012 is deze ambitie uitgewerkt in een definitiedocument. Voor de korte termijn zijn de eerste afspraken (“Concreet 1.0”) al onderling gemaakt. Jaarlijks rapporteert het Netwerk over de resultaten hiervan. In de loop van 2014 wordt Concreet 1.0 aangevuld met aanvullende afspraken voor de middellange termijn (2020): Concreet 2.0. Aan het eind van 2014 wordt ook een “roadmap” naar een 100% duurzame betonketen in 2050 vastgesteld.

 

Laatst gewijzigd: 06 mei 2013 - 15:17

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen