Milieu

foto milieu

MVO en milieu

Duurzaam groeien kan. De afgelopen jaren hebben we bewezen dat economische groei niet per se ten koste hoeft te gaan van het milieu. Tussen 1990 en 2010 halveerde de Nederlandse uitstoot van schadelijke stoffen, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) met ruim 50% steeg.

  • Productieprocessen zijn schoner geworden, door nieuwe technieken en slimmer gebruik van energie en grondstoffen.
  • Wat vroeger als afval werd afgevoerd kan steeds vaker opnieuw worden gebruikt. Dat geldt bijvoorbeeld voor grondstoffen, verpakkingen en restwarmte.
  • Transport is efficiënter geworden. Grotere hoeveelheden worden in één keer vervoerd en de vervoersmiddelen zijn steeds energiezuiniger.
  • Ook is een deel van de productie uit Nederland naar andere landen verplaatst. Dat scheelt dan in het Nederlandse aandeel van de uitstoot, maar betekent niet dat de totale (wereldwijde) uitstoot minder wordt.

Kwaliteit van leven

Michel Schuurman
sr. programmamanager Planet
m.schuurman@mvonederland.nl
T: 030-230 56 39
@meschuurman

Toch blijft het juist voor ondernemers relevant om zich te (blijven) verdiepen in hun impact op het milieu. Naast huishoudens zijn bedrijven namelijk nog steeds de grootste vervuilers. Vooral de transportsector, de bouw, de industrie, de landbouw en de bio-industrie leggen een zware last op het milieu.

Een gezonde leefomgeving - schone lucht, water en bodem - draagt bij aan de kwaliteit van leven. Andersom heeft milieuvervuiling een negatieve invloed op de volksgezondheid: de uitstoot van fijnstof veroorzaakt (of verergert) aandoeningen aan de luchtwegen, geluidshinder leidt tot slaapproblemen, bodemverontreiniging brengt de biodiversiteit in gevaar, etc. Vervuiling vermindert de kwaliteit van leven en verandert het klimaat.

Voorkomen en beperken

Het is dus heel goed mogelijk om te groeien zonder het milieu extra te belasten. Maar alleen als we oog blijven houden voor de gevolgen van onze acties. In dit dossier leest u hoe u de milieu-impact van uw onderneming kunt voorkomen en beperken, zonder dat het ten koste gaat van uw groei.