Skip naar content

MVO Nederland - Zorg - Manifest MVO in de zorg

Een aantal zorginstellingen heeft zich eind 2011 met verschillende kennis- en ketenpartners beraden op de toekomst van de zorg in ons land. Dat beraad heeft geleid tot het Manifest voor een gezonde toekomst van de zorgsector. De initiatiefnemers zien maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaamheid als thema's die de zorgsector van nieuw elan kunnen voorzien.

Ook nieuwe ondertekenaars van dit manifest zijn van harte welkom. Inmiddels hebben meer dan 80 organisaties het manifest ondertekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit manifest? Of wilt u zich aansluiten om te tekenen?

Neem dan contact op met:

Helene van der Vloed
Manager MVO Netwerk Zorg
h.vandervloed@mvonederland.nl

06 215 831 86
030 230 56 58

Het originele Manifest van 2011 werd ondertekend door:

manifest thumbnail

 

BijlageGrootte
Onderzoeksrapport MVO in de zorg.pdf
MVO Netwerk Zorg Manifest 2012.pdf
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen