Internationaal MVO

Wat is internationaal MVO?

Vrijwel alle Nederlandse bedrijven kopen direct of indirect producten in uit het buitenland. En de 50 snelst groeiende landen zijn allemaal opkomende economieën; zij trekken meer dan de helft van de wereldwijde buitenlandse investeringen aan. Nederlandse bedrijven zijn dus onlosmakend verbonden met het buitenland. 

Dat biedt marktkansen voor Nederlandse MKB’ers, maar ook verantwoordelijkheden. Door duurzaam te ondernemen, kunnen bedrijven winst maken en tegelijkertijd een positieve invloed uitoefenen op bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, corruptie en milieu-issues.

In de keten

Productie- en handelsketens worden steeds complexer; vaak gaat de keten terug tot (ver) in het buitenland waar producten of onderdelen worden geproduceerd. De verantwoordelijkheid van Nederlandse ondernemers is ook grensoverschrijdend. Je moet weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden. Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van een in Nederland gevestigd bedrijf.

Voor bedrijven die inkopen/importeren of exporteren bieden wij informatie en concrete tips om in deze activiteiten MVO te integreren. Zoals de MVO Risico Checker die ondernemers helpt om eventuele risico's in de toeleveringsketen te identificeren.

Ondernemen in opkomende martken en ontwikkelingslanden

MVO Nederland ondersteunt ondernemers die verantwoord zaken (willen) doen in of met opkomende markten en ontwikkelingslanden. Wij helpen deze bedrijven om in contact te komen met gelijkgestemde ondernemers via ons Grensverleggers platform en we werken in zogenaamde IMVO-sectortransities aan verduurzaming in specifieke bedrijfstakken, zoals Textiel, Leder, Tuinbouw, Stedelijke Ontwikkeling en Maritiem.