Skip naar content

Veelgestelde vragen - Partner- en supporterschap

Partnerschap

U bent officieel partner van MVO Nederland als wij uw aanmelding tot partner hebben geaccepteerd en wij betaling hebben ontvangen van het daarbij horende factuurbedrag.
Lees meer

MVO Nederland ondersteunt u met een uitgebreid assortiment aan thematische en sectorale netwerken en een gevarieerd productenaanbod bij uw MVO-kennis en –competentieontwikkeling.

De netwerken van MVO Nederland: deel, leer en innoveer!
Leren en innoveren op het gebied van MVO gebeurt steeds vaker via netwerken. De netwerken bieden u als partner de kans om te leren van andere ondernemers en praktijkkennis met elkaar uit te wisselen. MVO Nederland faciliteert zowel kennisnetwerken over specifieke MVO-thema’s als netwerken waarmee bedrijven  concrete MVO-resultaten willen behalen.

Breid uw MVO-kennis uit met de producten van MVO Nederland  
Het producten aanbod, waaronder de MVO-basistrainingen van de MVO Nederland Academie, richt zich op inspiratie en kennisverbreding bij professionals en bedrijven. Masterclasses met inspirerende sprekers, bedrijfsbezoeken en MVO-sessies met koploperbedrijven. Er is voor ieder wat wils.

MVO Nederland helpt u graag bij uw (sector)specifieke MVO-vragen. De medewerkers beschikken over diepgaande expertise op uiteenlopende onderwerpen. Van internationaal MVO tot people-thema’s, van de agribusiness tot de chemiesector.

Nee, dat kan niet. Wel kunt u in de activiteiten van een bedrijfsonderdeel verwijzen naar de activiteiten van een ander bedrijfsonderdeel en eventueel een hyperlink opnemen naar het tweede bedrijfsonderdeel.

Ja, het is mogelijk om als lokale vestiging partner te worden, mits dit onderdeel een aparte naam heeft en het om een eigen entiteit gaat. We verzoeken u vriendelijk het aantal medewerkers (in fte)
van dit onderdeel aan te geven. Het partneraanbod geldt alleen voor dit onderdeel.

Ja, dat mag. U kunt inlognaam en wachtwoord verspreiden binnen uw organisatie, zodat meerdere mensen het profiel van uw bedrijf op de MVO Nederland website kunnen wijzigen.

MVO Nederland vraagt een financiële bijdrage voor het partnerschap. De hoogte van het jaarlijkse bedrag is exclusief BTW en afhankelijk van het aantal medewerkers (in fte) binnen uw organisatie. De partnertarieven vindt u hier.

Het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland is hét MVO-netwerk voor grote bedrijven (> 500 medewerkers) in Nederland.

Ja, want we hebben elke MKB’er, multinational, NGO, overheid, kennisinstelling, netwerkorganisatie, branchevereniging, KvK en MVOprofessional nodig om de transitie naar duurzame economie te versnellen. We kijken bij aanmelding wel naar uw ambities en intenties op MVO, uw aansluiting bij het partnerprofiel en we vragen of u het partnermanifest van MVO Nederland onderschrijft.

MVO Nederland kan ook besluiten tot een kennismakingsperiode voordat een aanvraag voor partnerschap wordt geaccepteerd dan wel afgewezen. Juridisch heeft MVO Nederland het recht om een aanvraag tot partnerschap zonder opgave van redenen te weigeren. Van dit recht zal slechts bij hoge uitzondering gebruik worden gemaakt.

Het partnerschap is voor onbepaalde tijd.  U ontvangt jaarlijks een factuur voor uw partnerbijdrage. U kunt het partnerschap op ieder gewenst moment opzeggen, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

MVO Nederland heeft een divers partnernetwerk van ongeveer 2.000 partners: van ambitieuze ZZP-ers, MKB’ers tot multinationals, en van MVO-koplopers tot bedrijven die pas net de MVO-weg zijn ingeslagen. Kijk hier voor een actuele lijst van partners van MVO Nederland.

U kunt uw partnerschap schriftelijk opzeggen, door een e-mail te sturen naar uwpartner@mvonederland.nl. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 17 van de Algemene Voorwaarden. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging.

We vinden het belangrijk dat uw bedrijf een MVO-ambitie heeft. Dat u uw bedrijfsprocessen wilt verduurzamen om zo bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom vragen we dat u het  partnermanifest van MVO Nederland onderschrijft. Eén van de uitgangspunten in het manifest is dat bedrijven streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit bij alle bedrijfsbeslissingen. Daarnaast moet u voldoen aan het partnerprofiel, en uiteraard de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het partnerschap

Supporterschap

Nee, alleen partners van MVO Nederland kunnen het partnerlogo gebruiken indien zij de MVO MAPS hebben gedaan of andere MVO-informatie hebben geuploaded.

Bedrijven en brancheorganisaties die MVO een warm hart toedragen, maar geen behoefte hebben aan de specifieke ondersteuning die het partnerschap hen biedt, kunnen supporter worden van MVO Nederland. Zo maakt u deel uit van de groeiende MVO-beweging, en kunt u voor een bescheiden tarief gebruik maken van een aantal evenementen en producten van MVO Nederland.

Nieuw Partnerschap

In de eerste plaats omdat het partnernetwerk de laatste jaren enorm is gegroeid tot bijna 2.000 partners. Daarmee is ook de diversiteit flink toegenomen. Om alle partners zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun MVO-vragen was uitbreiding van het partnerschap met nieuwe producten, diensten en netwerken hard nodig. Daarnaast hebben we gemerkt dat de vragen van partners in de afgelopen jaren is veranderd; van 'wat is MVO?' naar 'hoe implementeer ik MVO in mijn bedrijf?'. Het nieuwe aanbod voor partners is meer gericht op ondersteuning bij de hoe-vraag, met nieuwe opleidingen en netwerken. Tot slot wordt het tijd dat het MVO-bedrijvennetwerk van ondernemend Nederland na 7 jaar subsidie op eigen benen gaat staan. Daarom zijn er nieuwe tarieven die passen bij het nieuwe aanbod en nu ook kostendekkend zijn.

Het nieuwe partnerschap is op 1 april 2012 ingevoerd. Voor bestaande partners gaat het nieuwe tarief pas in bij de volgende jaarfactuur. Dat betekent dat als u in november 2011 partner bent geworden of een nieuwe factuur heeft betaald, u pas in november 2012 het nieuwe tarief hoeft te voldoen. In dat geval kunt u dus 8 maanden zonder extra kosten gebruik maken van alle voordelen van het nieuwe partnerschap.

MVO MAPS

Ja, de resultaten van de MVO MAPS worden niet automatisch gepubliceerd. Na het voltooien van de MVO MAPS, kunt u zelf kiezen of u de uitslag wilt ‘bewaren’ of ‘publiceren’.

Exclusief voor onze partners hebben we deze speciale positioneringstool ontwikkeld. Een online tool waarmee u snel een compleet inzicht heeft in de MVO-positie van uw bedrijf. MVO MAPS laat zien hoe ver u bent in uw MVO-proces, en welke MVO-thema’s uw prioriteit hebben. Ideaal om ambities, doelen en actiepunten te bepalen!

Netwerken

Partners die zich verbinden in netwerken over een specifiek thema of binnen een sector zetten grote stappen in hun MVO-beleid en -implementatie. Of ze nu kennis met elkaar delen of een gezamenlijk doel nastreven. MVO Nederland faciliteert al diverse netwerken, in 2012 volgen er meer.

Ja, dat kan. U kunt aan zoveel netwerken deelnemen als u zelf wilt. Voor deelname aan een netwerk betaalt u een extra netwerkbijdrage naast de reguliere partnerbijdrage.

Het kan zijn dat een netwerk medemogelijk wordt gemaakt door de overheid of een aantal andere partijen. Dan kan de netwerkbijdrage voor partners lager uitvallen. Daarnaast wordt de netwerkbijdrage vastgesteld aan de hand van een jaarprogramma. Hoe intensiever het programma, hoe hoger de netwerkbijdrage uitvalt.

Ja, natuurlijk kunt u zelf een netwerk starten!  Wij helpen u graag. Neem dan contact op met partnerhelpdesk via uwpartner@mvonederland.nl.

Gebruik partnerlogo

U kunt het logo alleen gebruiken in online uitingen (dus niet op drukwerk). Het partnerlogo van MVO Nederland is geen keurmerk en kan niet als zodanig worden ingezet.

Ja, u kunt het partnerlogo van MVO Nederland gebruiken! We hebben voor alle partners een speciaal logo ontwikkeld: ‘partner van MVO Nederland’.

U kunt het logo alleen gebruiken in online uitingen (dus niet op drukwerk). Het partnerlogo van MVO Nederland is geen keurmerk en kan niet als zodanig worden ingezet.

Veel partners hebben aangegeven dat zij transparantie en communicatie belangrijk vinden bij MVO. Dat betekent open zijn over de vorderingen die het bedrijf maakt, maar ook dilemma’s bespreekbaar maken. Voorheen kon elke partner, starter of koploper, het logo van MVO Nederland gebruiken. Zelfs als het niet helemaal duidelijk was, wat dat bedrijf dan precies aan MVO deed. Daarom vragen we nu aan alle partners die het logo willen gebruiken om inzicht te geven in hun MVO-ambities en resultaten. Dan staat het partnerlogo ook echt ergens voor!

De richtlijnen voor gebruik zijn vanaf 1 april veranderd. Vanaf dan is het mogelijk om het partnerlogo te downloaden vanaf uw profielpagina, mits u:

  • uw MVO-informatie heeft geuploaded zoals uw ISO 26000 zelfverklaring, uw maatschappelijk jaarverslag, uw MVO-plan of andere stukken waaruit uw MVO-ambities te vinden zijn, of
  • u de MVO MAPS hebt ingevuld op uw partnerprofiel
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen