Skip naar content

Veelgestelde vragen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO

Maak via diverse media - website, flyers, presentaties, artikelen in (lokale) nieuwsbladen - duidelijk wat uw doel is en wat u doet om dit te bereiken. Noem successen maar wees ook eerlijk over dingen die wat minder makkelijk zijn gegaan.
Lees meer

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering . Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten  op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu, nu en in de toekomst.
Lees meer

De termen duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden door elkaar gebruikt en betekenen hetzelfde.
Lees meer

MVO loont om verschillende redenen. Groeiende marktvraag, duurzame overheidsaanbestedingen, kostenbesparing en duurzame innovatie zijn motieven voor bedrijven om MVO op te pakken.
Lees meer

MVO gaat over bovenwettelijke ondernemersactiviteiten. Er gelden voor MVO dus geen wettelijke verplichtingen. Er zijn wel internationaal erkende normen voor MVO vastgelegd in verschillende richtlijnen, zoals de OESO-richtlijnen, de ILO normen, Global Compact en ISO 26000.
Lees meer

In het dossier Inkoop en keten vindt u alles over dit onderwerp.
Lees meer

Als u producten of diensten aan de overheid wilt leveren, zal u aan duurzame criteria moeten voldoen. Deze criteria zijn opgesteld door Agentschap NL (voorheen SenterNovem), voor  45 verschillende productgroepen.
Lees meer

Ja, er is een zeer grote verscheidenheid aan keurmerken en richtlijnen die een relatie hebben tot MVO of duurzaamheid. Naast themaspecifieke keurmerken (zoals Max Havelaar of Milieukeur) en productgerelateerde keurmerken (zoals Utz of FSC) bestaan er ook algemene MVO keurmerken.  Dit zijn de MVO Prestatieladder, Keurmerk NL MVO, IMA MVO norm en de MVO Wijzer. Deze keurmerken hebben betrekking op de MVO-inspanningen van een bedrijf.

Daarnaast bestaat er ook ISO 26000. Dit is een internationale richtlijn voor MVO; een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En ISO 26000 helpt bij het structureel invoeren van MVO.

Zie ook http://www.mvonederland.nl/dossier/12/200

 

Er bestaat (helaas) niet zoiets als een generiek MVO beleid. Iedere organisatie kent specifieke (bedrijfseigen) dilemma’s en thema’s waarmee het in aanraking komt. Op basis daarvan kunt u een eigen MVO-beleid maken. Dit dossier helpt u op weg. Onder punt 3 vindt u ook enkele voorbeelden van MVO beleid. Elke onderneming moet echter voor zichzelf uitmaken welke thema’s belangrijk zijn, aan de hand van relevante bedrijfsprocessen.

MVO Nederland

MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.
Lees meer

MVO Nederland helpt bedrijven en ondernemersorganisaties op weg met MVO. U kunt op onze website terecht voor handige stappenplannen, inspirerende praktijkvoorbeelden en branchespecifieke informatie. Bedrijven kunnen partner worden van MVO Nederland, waarmee u zich aansluit bij een groeiende netwerk van organisaties met ambities op het gebied van MVO. U kunt ons altijd bellen of mailen met een vraag over MVO. Wij proberen u dan verder te helpen, op weg naar een antwoord. MVO Nederland voert geen individuele adviestrajecten uit voor bedrijven, wel kunnen we doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.
Lees meer

Wij vertellen graag over MVO en MVO Nederland. Zie hiervoor onze perspagina.

Aan onze partners bieden wij de mogelijkheid om evenementen en kortingen via onze website te verspreiden. Heeft u  vragen over het partnerschap, neem dan contact op met onze partnerhelpdesk.

Lees meer

Partner- en supporterschap
Partnerschap

U bent officieel partner van MVO Nederland als wij uw aanmelding tot partner hebben geaccepteerd en wij betaling hebben ontvangen van het daarbij horende factuurbedrag.
Lees meer

MVO Nederland ondersteunt u met een uitgebreid assortiment aan thematische en sectorale netwerken en een gevarieerd productenaanbod bij uw MVO-kennis en –competentieontwikkeling.

De netwerken van MVO Nederland: deel, leer en innoveer!
Leren en innoveren op het gebied van MVO gebeurt steeds vaker via netwerken. De netwerken bieden u als partner de kans om te leren van andere ondernemers en praktijkkennis met elkaar uit te wisselen. MVO Nederland faciliteert zowel kennisnetwerken over specifieke MVO-thema’s als netwerken waarmee bedrijven  concrete MVO-resultaten willen behalen.

Breid uw MVO-kennis uit met de producten van MVO Nederland  
Het producten aanbod, waaronder de MVO-basistrainingen van de MVO Nederland Academie, richt zich op inspiratie en kennisverbreding bij professionals en bedrijven. Masterclasses met inspirerende sprekers, bedrijfsbezoeken en MVO-sessies met koploperbedrijven. Er is voor ieder wat wils.

MVO Nederland helpt u graag bij uw (sector)specifieke MVO-vragen. De medewerkers beschikken over diepgaande expertise op uiteenlopende onderwerpen. Van internationaal MVO tot people-thema’s, van de agribusiness tot de chemiesector.

Nee, dat kan niet. Wel kunt u in de activiteiten van een bedrijfsonderdeel verwijzen naar de activiteiten van een ander bedrijfsonderdeel en eventueel een hyperlink opnemen naar het tweede bedrijfsonderdeel.

Ja, het is mogelijk om als lokale vestiging partner te worden, mits dit onderdeel een aparte naam heeft en het om een eigen entiteit gaat. We verzoeken u vriendelijk het aantal medewerkers (in fte)
van dit onderdeel aan te geven. Het partneraanbod geldt alleen voor dit onderdeel.

Ja, dat mag. U kunt inlognaam en wachtwoord verspreiden binnen uw organisatie, zodat meerdere mensen het profiel van uw bedrijf op de MVO Nederland website kunnen wijzigen.

MVO Nederland vraagt een financiële bijdrage voor het partnerschap. De hoogte van het jaarlijkse bedrag is exclusief BTW en afhankelijk van het aantal medewerkers (in fte) binnen uw organisatie. De partnertarieven vindt u hier.

Het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland is hét MVO-netwerk voor grote bedrijven (> 500 medewerkers) in Nederland.

Ja, want we hebben elke MKB’er, multinational, NGO, overheid, kennisinstelling, netwerkorganisatie, branchevereniging, KvK en MVOprofessional nodig om de transitie naar duurzame economie te versnellen. We kijken bij aanmelding wel naar uw ambities en intenties op MVO, uw aansluiting bij het partnerprofiel en we vragen of u het partnermanifest van MVO Nederland onderschrijft.

MVO Nederland kan ook besluiten tot een kennismakingsperiode voordat een aanvraag voor partnerschap wordt geaccepteerd dan wel afgewezen. Juridisch heeft MVO Nederland het recht om een aanvraag tot partnerschap zonder opgave van redenen te weigeren. Van dit recht zal slechts bij hoge uitzondering gebruik worden gemaakt.

Het partnerschap is voor onbepaalde tijd.  U ontvangt jaarlijks een factuur voor uw partnerbijdrage. U kunt het partnerschap op ieder gewenst moment opzeggen, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

MVO Nederland heeft een divers partnernetwerk van ongeveer 2.000 partners: van ambitieuze ZZP-ers, MKB’ers tot multinationals, en van MVO-koplopers tot bedrijven die pas net de MVO-weg zijn ingeslagen. Kijk hier voor een actuele lijst van partners van MVO Nederland.

U kunt uw partnerschap schriftelijk opzeggen, door een e-mail te sturen naar uwpartner@mvonederland.nl. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 17 van de Algemene Voorwaarden. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging.

We vinden het belangrijk dat uw bedrijf een MVO-ambitie heeft. Dat u uw bedrijfsprocessen wilt verduurzamen om zo bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom vragen we dat u het  partnermanifest van MVO Nederland onderschrijft. Eén van de uitgangspunten in het manifest is dat bedrijven streven naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit bij alle bedrijfsbeslissingen. Daarnaast moet u voldoen aan het partnerprofiel, en uiteraard de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het partnerschap

Supporterschap

Bedrijven en brancheorganisaties die MVO een warm hart toedragen, maar geen behoefte hebben aan de specifieke ondersteuning die het partnerschap hen biedt, kunnen supporter worden van MVO Nederland. Zo maakt u deel uit van de groeiende MVO-beweging, en kunt u voor een bescheiden tarief gebruik maken van een aantal evenementen en producten van MVO Nederland.

Nee, alleen partners van MVO Nederland kunnen het partnerlogo gebruiken indien zij de MVO MAPS hebben gedaan of andere MVO-informatie hebben geuploaded.

Nieuw Partnerschap

In de eerste plaats omdat het partnernetwerk de laatste jaren enorm is gegroeid tot bijna 2.000 partners. Daarmee is ook de diversiteit flink toegenomen. Om alle partners zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun MVO-vragen was uitbreiding van het partnerschap met nieuwe producten, diensten en netwerken hard nodig. Daarnaast hebben we gemerkt dat de vragen van partners in de afgelopen jaren is veranderd; van 'wat is MVO?' naar 'hoe implementeer ik MVO in mijn bedrijf?'. Het nieuwe aanbod voor partners is meer gericht op ondersteuning bij de hoe-vraag, met nieuwe opleidingen en netwerken. Tot slot wordt het tijd dat het MVO-bedrijvennetwerk van ondernemend Nederland na 7 jaar subsidie op eigen benen gaat staan. Daarom zijn er nieuwe tarieven die passen bij het nieuwe aanbod en nu ook kostendekkend zijn.

Het nieuwe partnerschap is op 1 april 2012 ingevoerd. Voor bestaande partners gaat het nieuwe tarief pas in bij de volgende jaarfactuur. Dat betekent dat als u in november 2011 partner bent geworden of een nieuwe factuur heeft betaald, u pas in november 2012 het nieuwe tarief hoeft te voldoen. In dat geval kunt u dus 8 maanden zonder extra kosten gebruik maken van alle voordelen van het nieuwe partnerschap.

MVO MAPS

Exclusief voor onze partners hebben we deze speciale positioneringstool ontwikkeld. Een online tool waarmee u snel een compleet inzicht heeft in de MVO-positie van uw bedrijf. MVO MAPS laat zien hoe ver u bent in uw MVO-proces, en welke MVO-thema’s uw prioriteit hebben. Ideaal om ambities, doelen en actiepunten te bepalen!

Ja, de resultaten van de MVO MAPS worden niet automatisch gepubliceerd. Na het voltooien van de MVO MAPS, kunt u zelf kiezen of u de uitslag wilt ‘bewaren’ of ‘publiceren’.

Netwerken

Partners die zich verbinden in netwerken over een specifiek thema of binnen een sector zetten grote stappen in hun MVO-beleid en -implementatie. Of ze nu kennis met elkaar delen of een gezamenlijk doel nastreven. MVO Nederland faciliteert al diverse netwerken, in 2012 volgen er meer.

Ja, dat kan. U kunt aan zoveel netwerken deelnemen als u zelf wilt. Voor deelname aan een netwerk betaalt u een extra netwerkbijdrage naast de reguliere partnerbijdrage.

Het kan zijn dat een netwerk medemogelijk wordt gemaakt door de overheid of een aantal andere partijen. Dan kan de netwerkbijdrage voor partners lager uitvallen. Daarnaast wordt de netwerkbijdrage vastgesteld aan de hand van een jaarprogramma. Hoe intensiever het programma, hoe hoger de netwerkbijdrage uitvalt.

Ja, natuurlijk kunt u zelf een netwerk starten!  Wij helpen u graag. Neem dan contact op met partnerhelpdesk via uwpartner@mvonederland.nl.

Gebruik partnerlogo

U kunt het logo alleen gebruiken in online uitingen (dus niet op drukwerk). Het partnerlogo van MVO Nederland is geen keurmerk en kan niet als zodanig worden ingezet.

Ja, u kunt het partnerlogo van MVO Nederland gebruiken! We hebben voor alle partners een speciaal logo ontwikkeld: ‘partner van MVO Nederland’.

U kunt het logo alleen gebruiken in online uitingen (dus niet op drukwerk). Het partnerlogo van MVO Nederland is geen keurmerk en kan niet als zodanig worden ingezet.

Veel partners hebben aangegeven dat zij transparantie en communicatie belangrijk vinden bij MVO. Dat betekent open zijn over de vorderingen die het bedrijf maakt, maar ook dilemma’s bespreekbaar maken. Voorheen kon elke partner, starter of koploper, het logo van MVO Nederland gebruiken. Zelfs als het niet helemaal duidelijk was, wat dat bedrijf dan precies aan MVO deed. Daarom vragen we nu aan alle partners die het logo willen gebruiken om inzicht te geven in hun MVO-ambities en resultaten. Dan staat het partnerlogo ook echt ergens voor!

De richtlijnen voor gebruik zijn vanaf 1 april veranderd. Vanaf dan is het mogelijk om het partnerlogo te downloaden vanaf uw profielpagina, mits u:

  • uw MVO-informatie heeft geuploaded zoals uw ISO 26000 zelfverklaring, uw maatschappelijk jaarverslag, uw MVO-plan of andere stukken waaruit uw MVO-ambities te vinden zijn, of
  • u de MVO MAPS hebt ingevuld op uw partnerprofiel
Scholieren en studenten

In onze bibliotheek, thema- en sectordossiers kan je al veel informatie vinden. Ook kan je op de website van MVO scripties kijken of er al meer geschreven is over het onderwerp waarin jij je verdiept.

Wij krijgen meer interviewverzoeken van studenten en scholieren dan we kunnen honoreren. Zorg bij jouw onderzoek dat je jouw vragen duidelijk formuleert. Kijk dan of anderen al delen van jouw onderzoek hebben onderzocht, op onze website of op MVO scripties. Mocht je dan alsnog specifieke vragen hebben, formuleer deze dan concreet en stuur ze ons toe.

Af en toe maakt MVO Nederland gebruik van stagiaires. Vacatures maken we kenbaar op onze website. Kijk ook eens op de duurzame stagebank.

ISO 26000

Ja, er is een zeer grote verscheidenheid aan keurmerken en richtlijnen die een relatie hebben tot MVO of duurzaamheid. Naast themaspecifieke keurmerken (zoals Max Havelaar of Milieukeur) en productgerelateerde keurmerken (zoals Utz of FSC) bestaan er ook algemene MVO keurmerken.  Dit zijn de MVO Prestatieladder, Keurmerk NL MVO, IMA MVO norm en de MVO Wijzer. Deze keurmerken hebben betrekking op de MVO-inspanningen van een bedrijf.

Daarnaast bestaat er ook ISO 26000. Dit is een internationale richtlijn voor MVO; een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. ISO 26000 is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De richtlijn helpt organisaties te bepalen wat MVO voor hen betekent. En ISO 26000 helpt bij het structureel invoeren van MVO.

Zie ook http://www.mvonederland.nl/dossier/12/200

 

Er is geen ISO 26000-keurmerk. ISO 26000 is een richtlijn. ISO 26000 bevat geen eisen, maar handvatten of richtlijnen over het wat en hoe van MVO. Omdat het geen eisenstellende norm is of certificeerbaar managementsysteem, is het niet geschikt voor certificatie. Een organisatie kan dan ook niet claimen ‘te voldoen aan ISO 26000’. Meer over MVO en certificering

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen