Eerlijk zaken doen

Tips voor ondernemers

 • Koop geen ambtenaren of werknemers van zakenrelaties om. Werk op geen enkele manier mee aan corruptie en omkoping. Iedere ondernemer die zich met corruptie inlaat bevindt zich op een glijdendeschaal.
 • Maak de strijd tegen omkopingen en afpersing inzichtelijk en publiekelijk.
 • Voer een Management Beheersysteem in tegen omkoping en afpersing.
 • Geef geen onwettige donaties aan kandidaten voor publieke functies, politieke partijen of andere politieke organisaties.
 • Doe onderzoek naar de graad van corruptie (vooral ondernemers die naar een land gaan waar zij minder bekend mee zijn) en neem contact op met de EVD voor informatie over wet- en regelgeving per land.
 • Maak medewerkers bewust van het anti-corruptiebeleid van de onderneming en train hen hoe ze moeten handelen.
 • Neem betalingen altijd zichtbaar op in de boekhouding. Stel een eigen gedragscode enklokkenluidersregeling op.
 • Zorg voor een redelijke beloning van tussenpersonen en voor rechtmatige activiteiten (facilitation payments).
 • Zoek landgenoten op met meer ervaring in het land. Zij weten vaak wie al dan niet tevertrouwen is. Bovendien kunnen zij vertellen welke percentages voor bemiddelingsagenten per landgebruikelijk zijn.
 • Zorg dat noodzakelijke lokale agenten een ´legal entity´ zijn. Omdat 'legal entity' in het ene land meer betekent dan in het andere land, zijn persoonlijke contacten gebaseerd op vertrouwen extra belangrijk.
 • Maak samen met de Nederlandse ambassade collectieve afspraken over de aanpak vancorruptie.
 • Zoek het, in geval van corruptie bij lage ambtenaren, vriendelijk maar doelbewust hogerop.Wijs zakenpartners op de gevaren van corruptie, op het anti-corruptie beleid van de eigen onderneming hiertegen en laat geen twijfel zien.
 • Word in geen geval boos en zorg ervoor dat niemand gezichtsverlies lijdt.
 • Zorg voor de omgeving waar het bedrijf zich vestigt in de vorm van community investment,bijvoorbeeld door het neerzetten van een schooltje, om zo de lokale betrokkenheid te verhogen en goodwill te creëeren.
 • Wees onderscheidend en innovatief. Maak de toegevoegde waarde of dienst zo exclusief mogelijk.
 • Wees creatief met corruptieverzoeken. Probeer ze om te draaien tot transparante legaleafspraken.
 • In sommige gevallen is terugtrekken uit een land en kiezen voor een ander land voor handel of investeringen de beste optie. Dit voorbeeldgedrag kan een positief effect hebben en vermindert mogelijk uitlokking tot corruptie in de toekomst.
 • Kijk voor meer tips, initiatieven en instrumenten op de business anti corruption portal (Engels).

Meer informatie over de OESO-richtlijn corruptiebestrijding kunt u hier vinden.