Informatiepunt

Ook partner worden?

Praktijkvoorbeeld

Door de kredietcrisis lijkt het onderwerp van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) minder, of geen aandacht te krijgen. Dat is onjuist, meent Ricoh Nederland . Bedrijven, overheden en instellingen zijn het stadium van praten en denken over betrokkenheid bij mens, maatschappij en milieu voorbij. Ook binnen Raden van Bestuur en directies van Care & Cure instellingen groeit het...

Duurzame innovatie

foto Duurzame Innovatie, fotograaf: Fairphone, CC BY-NC-SA 2.0

Over innovatie

Innovatieve ideeën over product of productieproces, kunnen de productiviteit in uw bedrijf verhogen of producten aantrekkelijker maken. Innovatie kan zich richten op technische vernieuwing, vernieuwing in bedrijfsstructuren of het veranderen van een sociale structuur.

Research & development

Innovatie komt niet vanzelf. Er is aandacht en budget voor nodig. Aandacht en investeringen in Research & Development maken uw bedrijf innovtiever.

Innovatie & MKB

Innovatie is niet alleen iets is voor grote bedrijven. Juist kleine bedrijven hebben de flexibiliteit om te innoveren en in te springen op de kansen van vernieuwende producten en processen. Nu crowdfunding meer gemeengoed wordt, hebben kleine bedrijven ook de financiele mogelijkheid om te investeren in innovaties.