Skip naar content

Logistiek en mobiliteit

Logistiek en mobiliteit

Kansen voor duurzame stedelijke ontwikkeling in ontwikkelingslanden

Ontwikkelingslanden investeren steeds meer in duurzame stedelijke ontwikkeling. Dat biedt kansen voor Nederlandse cleantechbedrijven, constateert ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in een onderzoek in opdracht van MVO Nederland.

Duurzaam Verpakken

Verpakken voor de circulaire economie
Hoe organiseer je verpakkingen in de circulaire economie? Wat is een duurzame verpakking voor uw product? In deze publicatie staan veel aanknopingspunten en voorbeelden om met het onderwerp aan de slag te gaan.

Change magazine - Duurzame mobiliteit

Dit nummer van Change Magazine gaat over duurzame mobiliteit.

De circulaire economie - een routekaart voor transformatie van de maakindustrie

Dit essay beidt ondernemers een routekaart naar de circulaire economie, met achtergrondinformatie en praktisch oplossingen.

CROW - Toegankelijkheid - Meerdere publicaties

IvdM - Mobiliteit - Magazine Duurzaam Ondernemen

Transport en Logistiek Nederland 40ste partner brancheprogramma MVO Nederland

Natuur en Milieu - Het verborgen klimaateffect van biobrandstoffen

Biobrandstoffen, dat klinkt heel duurzaam. Leest u toch maar even verder: er zijn namelijk indirecte klimaateffecten die niet worden meegerekend in de berekening van het nut van biobrandstoffen. Deze publicatie zet de indirecte klimaateffecten op een rijtje.

VBDO - Logistiek - Duurzaam ketenbeheer

Leeft duurzaam ketenbeheer onder ondernemers? VBDO heeft een verkennend onderzoek gedaan om bedrijven hiervan bewust te maken.

VACO - Logistiek - Vernieuwde banden

In deze publicatie van de vereniging voor de banden‑ en wielenbranche in Nederland wordt uitgelegd waarom goede banden belangrijk zijn voor people-, planet- en profit.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen