Skip naar content

Biodiversiteit

The Economics of Ecosystems and Biodiversity: KPMG-studie voor het Nederlandse bedrijfsleven (2012)

KPMG heeft voor 9 belangrijke sectoren in Nederland in kaart gebracht hoe zij hun afhankelijkheid kunnen verminderen van ecosysteemdiensten die nu nog gratis of goedkoop zijn, maar waarschijnlijk schaarser en duurder worden.

IUCN - Biodiversiteit - Biodiversity Business

De IUCN heeft een publicatie uitgebracht met tientallen voorbeelden van bedrijven die ervoor gekozen hebben winst te maken door biodiversiteit te behouden; er duurzaam mee om te gaan en de opbrengsten ervan eerlijk te verdelen.

VBDO / CREM - Biodiversiteit - Offsetting the impact on biodiversity

Compensatie van biodiversiteitsverlies kan volgens deze aanpak, te lezen in een gezamenlijke publicatie van CREM en VBDO.

WUR / Crem - Biodiversiteit - BioCom project

Het Biodiversity Compensation project heeft geresulteerd in een rapportage met uitgebreide aanbevelingen.

WNF - Biodiversiteit - Living Planet Rapport 2010

Het Wereld Natuur Fonds doet tweejaarlijks onderzoek naar de voetafdruk van de mensheid op de natuur.

UICN - Biodiversiteit - Biodiversity-based microenterprise development (B2MD)

Holcom en IUCN ontwikkelen een duurzaam concept voor kleine bedrijfjes in ontwikkelingslanden die de biodiversiteit respecteren.

Rijksoverheid (I&M) - Biodiversiteit - Beoordelingskader biodiversiteit

Het Beoordelingskader Biodiversiteit, ook wel Biodiversity Assessment Framework (BAF) geheten, geeft informatie over de biodiversiteitseffecten zijn van bepaalde ingrepen en activiteiten.

Compendium - Biodiversiteit - Oorzaken bedreigingen natuur

Verschillende oorzaken kunnen leiden tot bedreiging van het voortbestaan van planten- en diersoorten. Compendium heeft ze gecategoriseerd in maatschappelijke sectoren.

Biodiversiteit werkt- beleidsprogramma biodiversiteit 2008-2011

Living Planet Rapport Wereld Natuur Fonds 2008

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen