Skip naar content

Biodiversiteit

Trends en ontwikkelingen

Op het vlak van biodiversiteit zijn diverse actuele maatschappelijke trends en ontwikkelingen gaande die direct van invloed zijn op het bedrijfsleven.

Milieu en mensen

Veel bedrijven die opereren in ontwikkelingslanden maken nog een onderscheid tussen enerzijds biodiversiteitsbeleid en anderzijds initiatieven om lokaal armoede te bestrijden en economische vooruitgang te bevorderen. Dit betekent soms dat het ene initiatief botst met het andere. Beter is het om deze sociale en milieuthema's te integreren en in combinatie met elkaar op te pakken. Dit gebeurt al steeds vaker. Instellingen als IUCN bieden hiervoor diverse gereedschappen aan, bijvoorbeeld deze publicatie. Ook hier vindt u handige tools!

Urgentie

Rekening houden met biodiversiteit in bedrijfseconomische processen, is een noodzaak. De biodiversiteit neemt mondiaal sterk af als gevolg van onder andere milieuvervuiling, houtkap, overbevissing, klimaatverandering, en urbanisatie. Sinds 1970 heeft Europa 30% van zijn biodiversiteit verloren. In de tropen is die teruggang maar liefst 60%. Voorspeld wordt dat er een steeds fellere concurrentiestrijd zal komen tussen de verschillende bestemmingen van land, bijvoorbeeld voor het verbouwen van voedsel, biobrandstof, de urbanisatie, het houden van vee en natuurbehoud. Als het verlies aan biodiversiteit onverminderd doorgaat, kost dit de wereldgemeenschap $50 miljard per jaar. (Global Diversity Outlook)

Dit veroorzaakt een groeiende urgentie bij samenlevingen en bedrijven, om iets aan de teruggang te doen. Het verduurzamen van de productieketen is een essentieel instrument om het verlies van diversiteit te stoppen. Ga meteen aan de slag!

Regelgeving

Bedrijven worden tegenwoordig niet alleen aangesproken op hun eigen handelen, maar ook op de effecten van de hele keten, waarvan ze een schakel zijn, op de biodiversiteit. Er is in korte tijd veel nieuwe regelgeving gekomen voor bedrijven, en dit zal alleen maar toenemen.

Daarnaast is een groeiend aantal bedrijfssectoren, vaak gesteund door overheden, actief om te verduurzamen. In het afgelopen decennium is een toename te zien van het aantal beschermde natuurgebieden. Minstens 170 landen beschikken op dit moment over nationale biodiversiteitsstrategie├źn en actieplannen.

Bewustwording

Toch valt de aandacht van het bedrijfsleven voor biodiversiteit nog tegen. Minder dan een vijfde van de grootste bedrijven ter wereld ziet biodiversiteit als een belangrijk strategisch thema. Voor Nederlandse bedrijven blijkt dit niet anders. Kennelijk is dit thema voor veel bedrijven nog abstract en complex.  Vaak zien bedrijven het verband niet tussen gezonde ecosystemen en hun eigen bedrijfsvoering. Hun impact op - en afhankelijkheid van - ecosystemen is ook vaak niet duidelijk. Een enqu├¬te van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) toont aan dat slechts 7 van de 59 onderzochte AEX-genoteerde bedrijven expliciet aandacht besteden aan biodiversiteit.

Nederlands overheidsbeleid

In het Nederlandse biodiversiteitsbeleid gelden de prioriteiten: duurzame handel in hout, soja, palmolie, biomassa en veen, nieuwe betalingsmechanismen voor biodiversiteit, innovatie in functioneel gebruik van ecosystemen en versterking van ecologische netwerken.

 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen