Skip naar content

Ketenverantwoordelijkheid

Ketenverantwoordelijkheid

Waarom ketenverantwoordelijkheid?

Iedere onderneming maakt deel uit van een inkoop- of productieketen en heeft meestal een groot aantal toeleveranciers, zowel binnen Nederland als daarbuiten. In een globaliserende wereld stopt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een ondernemer niet bij de grens.

Kennis

Weten waar grondstoffen vandaan komen, wat er speelt bij toeleveranciers en door wie producten vervaardigd worden is belangrijk. Arbeidsomstandigheden en milieu-issues bij buitenlandse toeleveranciers hebben uiteindelijk ook invloed op de duurzaamheid van een in Nederland gevestigd bedrijf. Incidenten bij toeleveranciers in de keten leveren vaak - ook door de snelle verspreiding via internet - negatieve publiciteit en mogelijk reputatieschade op.

SER-verklaring

De Sociaal-Economische Raad (SER) benadrukt in het ontwerpadvies 'Meer werken aan duurzame groei' dat duurzame ontwikkeling zowel door bedrijven als door de overheid serieuzer moet worden aangepakt.  De SER wil dat duurzame groei tot topprioriteit van het kabinet wordt. In december 2008 publiceerde de SER de "Verklaring Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". De SER roept hierin het bedrijfsleven op actief invulling te geven aan de wijze waarop zij met verantwoord ketenbeheer omgaan. De SER-verklaring biedt hiervoor de uitgangspunten. De SER heeft een speciale commissie ingesteld die vanaf 2009 tweemaal per jaar bij elkaar komt. Deze IMVO-commissie zal jaarlijks rapporteren over de voortgang in het verantwoord ketenbeheer. Voor de periode 2010-2012 heeft de SER recent een werkplan gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen