Skip naar content

Stakeholderdialoog

Stakeholderdialoog

Aan de slag

U wilt een goede dialoog starten met uw stakeholders? Volg dan de volgende 3 stappen.

1. Ontdek wie uw stakeholders zijn

Elk bedrijf heeft veel verschillende stakeholders. Sommige liggen voor de hand, andere niet. Gelukkig geeft het NEN tips in het boekje 'MVO volgens ISO26000' (Delft, 2010). Daarmee kunt u bepalen wie uw stakeholders zijn.

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Tegenover wie heeft het bedrijf wettelijke verplichtingen?
 • Wie wordt positief of negatief beïnvloed door de beslissingen en activiteiten van het bedrijf?
 • Wie is in het verleden betrokken geweest bij vergelijkbare aandachtspunten?
 • Wie kan helpen om de maatschappelijke impact van het bedrijf aan te pakken?
 • Wie worden benadeeld als u niet met hem in gesprek gaat?
 • Wie in de waardeketen wordt beïnvloed?
 • Wie maakt zich zorgen over de activiteiten van het bedrijf?
 • Wie heeft er weleens een klacht ingediend bij het bedrijf?
 • Wie monitoren, beoordelen of volgen het bedrijf?

2. Inventariseer de belangen van uw stakeholders

Als u weet wie uw stakeholders zijn, brengt u hun belangen in kaart. Belangen komen niet altijd overeen, soms conflicteren ze en in sommige gevallen hebben stakeholders dubbele belangen.

Stel uzelf de volgende vragen:

 • Wat verwacht de stakeholder minimaal van uw bedrijf?
 • Wat wenst de stakeholder van uw bedrijf?
 • Welke voordelen heeft de stakeholder van uw bedrijfsactiviteiten?
 • Welke nadelen heeft de stakeholder van uw bedrijfsactiviteiten?
 • Wat verwachten stakeholders van de MVO-prestaties van uw bedrijf?

Vervolgens weegt u af welke belangen, eisen, verwachtingen en wensen legitiem zijn. Hoe breder het draagvlak voor een bepaald standpunt in de maatschappij wordt gedeeld, hoe legitiemer de claim hoogstwaarschijnlijk is.

En: hoe groter uw impact op een stakeholder, hoe groter zijn belang van de stakeholder. Bovendien geldt: hoe groter de invloed, hoe belangrijker de stakeholder.

Tot slot speelt de kans op een conflict een rol. Hoe groter die kans, hoe belangrijker het is om de stakeholder te betrekken.

3. Ga in gesprek met uw stakeholders

Het woord stakeholderdialoog veronderstelt interactie. Uw stakeholders informeren is goed, maar niet goed genoeg. Er zijn verschillende manieren om in gesprek te komen met uw stakeholders: via workshops, conferenties, enquêtes, adviesgroepen, internetfora en formele consultatieronders.

Denk aan het volgende voordat u stakeholders benadert:

 • De stakeholders begrijpen wat het doel is van de dialoog.
 • Hun belangen zijn duidelijk.
 • U heeft een directe en belangrijke relatie met de stakeholder.
 • De belangen van de stakeholder zijn relevant voor duurzame ontwikkeling.

Laatst gewijzigd: 20 sep 2013 - 14:45

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen