Skip naar content

Innovatie

Innovatie

Innovatieprijs

De innovatieprijs is een prijs voor een nieuw product dat de zelfredzaamheid van mensen met een beperking bevordert.

PRIMA Ondernemen Award

De Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie reikt deze tweejaarlijkse prijs uit aan het best-scorende bedrijf in deze sector dat onderneemt vanuit het perspectief van duurzaam ondernemen.
De PRIMA Ondernemen Award is de prijs voor ondernemers in de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) die koplopers zijn op het gebied van duurzaam innoveren en ondernemen. De NRK organiseert de prijs samen met Windesheim, Avans Hogeschool, Stenden Hogeschool, Fontys Hogescholen, CIMO en Syntens. ABN AMRO en Berenschot ondersteunen deze Award. Samen stellen zij zich ten doel duurzame ontwikkeling en innovatie in bedrijven te stimuleren, de toegevoegde waarde en de concurrentiepositie van de bedrijven te vergroten en samenwerking en kennisuitwisselingen tussen hogescholen en bedrijven te bevorderen.

Reasult MVO Award voor Woningcorporaties

Woningcorporaties die vooruitstrevende initiatieven nemen op het gebied van MVO, kunnen zich inschrijven voor Reasult MVO Award.
Op het jaarlijkse Nationale Symposium Woningcorporaties wordt de Reasult MVO Award voor Woningcorporaties uitgereikt. De woningcorporatie die het meest vooruitstrevende initiatief heeft genomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, neemt de prijs in ontvangst.

Herman Wijffels Innovatieprijs

Prijs voor innovatieve ondernemers die oog hebben voor een duurzame toekomst.
De Rabobank is de initiatiefnemer van de Herman Wijffels Innovatieprijs. Ondernemende mensen met concrete idee├źn voor duurzame innovaties kunnen meedoen aan de prijs. De inzendingen zullen beoordeeld worden op vier onderdelen. 1) Is de vinding vernieuwend? 2) Past de vinding bij maatschappelijk verantwoord ondernemen? 3) Klantfocus: staat de uiteindelijke klant of gebruiker centraal? 4) Rentabiliteitsverwachting: is de vinding zakelijk rendabel en kansrijk?

European Corporate Responsibility Award

Voor (grote) Europese ondernemingen die de meest innovatieve MVO-benadering in hun kernactiviteiten hebben, is er de European Corporate Resonsibility Award.
De European Corporate Resonsibility Award wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Deze Europese competitie wordt tussen grote ondernemingen gehouden die in al hun kernactiviteiten MVO-beleid voeren. Criteria voor deelname zijn: MVO-benadering komt terug in de strategie, implementatie en innovatie, het MVO-beleid wordt vertaald in concrete bedrijfsplannen en het MVO-beleid is in de kernactiviteiten geïntegreerd.

Flevopenning Innovatieve Ondernemingen

Ondernemers in Flevoland die duurzaam ondernemen, kunnen meedingen naar de Flevopenning Innovatieve ondernemingen.
Een speciale stichting deelt jaarlijks de Flevopenningen uit. Ondernemingen die maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen de Flevopenning Innovatieve Ondernemingen winnen. Bij de inhoudelijke boordelingen wordt erop gelet of de onderneming innovatie heeft opgenomen in de langetermijnplannen. En of de innovatie voldoende geoperationaliseerd is in de onderneming.

Ei van Columbus

Bedrijven, overheden, not-for-profitorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen die zich inspannen voor duurzame innovatie, kunnen het Ei van Columbus in de wacht slepen. Eens in de twee jaar loven de ministeries van VROM, EZ, OC&W en SZW deze prijs uit.
Met de prijs het Ei van Columbus willen de ministeries van VROM, EZ, OC&W en SZW duurzaamheid in bedrijven, overheden, not-for-profitorganisaties en onderwijsinstellingen bevorderen. Eens in de twee jaar wordt de prijs uitgereikt aan een organisatie die zich inspant voor duurzame innovatie. En voor producten en projecten die innovatief maar ook duurzaam zijn. Bovendien moeten de initiatieven praktisch uitvoerbaar zijn.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen