Skip naar content

Grondstoffenschaarste

Grondstoffenschaarste

Change Magazine

Change Magazine beoogt een betrouwbare toegangspoort tot klimaatinformatie te zijn.

International Union for Conservation of Nature (IUCN)

Internationale organisatie uit 1948 met als missie het beïnvloeden, aanmoedigen en assisteren van samenlevingen over de hele wereld tot het duurzaam omgaan met natuur en natuurlijke hulpbronnen.

World Resources Institute (WRI)

WRI is een internationale denktank op het gebied van milieu. Deze organisatie wil de capaciteit van de aarde voor toekomstige generaties veiligstellen en een verantwoorde omgang met ecosystemen.

Materials Innovation Institute (M2i)

M2i is een publiek-privaat partnerschap tussen overheid, industrie en wetenschap. De organisatie wil nieuwe, innovatieve grondstoffen en materialen te ontwikkelen, om duurzame economische groei te stimuleren.

Milieudefensie

Milieudefensie is een milieuorganisatie die campagne voert rond binnenlandse en buitenlandse thema's op het gebied van natuur en milieu.
Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen