Skip naar content

Grondstoffenschaarste

Grondstoffenschaarste

Trends en ontwikkelingen

Veel ondernemers werken nog met schaarse grondstoffen, terwijl die grondstoffen alleen maar duurder worden en dreigen op te raken. Door industrialisering stijgt ook in voormalige tweede en derdewereldlanden de vraag naar grondstoffen. Het loont om te zoeken naar duurzame alternatieven. Dan bent u minder afhankelijk en versterkt u uw concurrentiepositie.

 

Innovatieve mijnbouwtechnieken

Sommige grondstoffenvoorraden zijn de afgelopen decennia gestegen in plaats van afgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor bauxiet, chromium, cobalt, koper, zink en tin. Oorzaken hiervan zijn technologische vooruitgang in exploratie-, extractie- en mijntechnieken. Hierdoor kan men bijvoorbeeld bij dieper gelegen grondstoffenvoorraden komen waar men voorheen niet bij kon.

 

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle gaat uit van het hergebruik van materialen zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Deze vorm van 'recycling' wordt 'upcycling' genoemd.

 

Convention on Biological Diversity

The Convention on Biological Diversity is in 1992 door 193 landen ondertekend. In 2010 zijn de doelstellingen van het verdrag vernieuwd. De belangrijkste doelstelling is dat het verlies aan biodiversiteit in 2020 niet meer mag afnemen. De winning van natuurlijke grondstoffen heeft hier direct invloed op. Er is een internationale website en een website voor Nederlandse ondernemers. 

 

The World Database of Protected Areas

Dit is niet alleen een database met alle beschermde (natuur)gebieden van de wereld. Het is ook een systeem dat ondernemers helpt te bepalen hoe te ondernemen in bepaalde gebieden. Dit betreft onder andere grondstoffenwinning.

 

Europese strategie

De Europese Unie heeft een strategie ontwikkeld voor de winning van natuurlijke grondstoffen. Europa is voor een belangrijk deel (economisch) afhankelijk is van de import van grondstoffen. De strategie stelt de toegang tot natuurlijke grondstoffen veilig in de toekomst.  Er is onder andere onderzoek gedaan naar welke grondstoffen aangemerkt kunnen worden als 'critical raw materials'.  

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen