Skip naar content

Cradle to Cradle

MVO-raakvlakken

Cradle to Cradle heeft raakvlakken met verschillende MVO-thema’s.

  • Cradle to Cradle is innovatief.
  • De belangrijkste gedachte achter Cradle to Cradle is dat afval voedsel is voor nieuwe producten. Samenwerking tussen partijen die dezelfde materialen gebruiken is dus onontkoombaar. Hierdoor wordt grondstoffenschaarste tegengegaan.
  • De zon is volgens Braungart en McDonough de bron van alle energie. Hierdoor heeft Cradle to Cradle ook sterke raakvlakken met het thema energie & klimaat.
  • Volgens de Cradle to Cradle-gedachte is juist respect voor diversiteit van groot belang. Het gaat niet alleen om biodiversiteit, maar ook om diversiteit in culturen en locaties.
  • Alleen door samenwerking in de keten kan Cradle to Cradle een succes worden. Ketenverantwoordelijkheid is dus een belangrijk thema binnen C2C.
  • Vooral bij de biologische kringloop is landgebruik van belang. Materialen worden teruggegeven aan de natuur zodat er voldoende en vruchtbare aarde aanwezig is voor landbouw.

C2C is van belang voor uw gehele bedrijf én omgeving. Welke trends en ontwikkelingen spelen er binnen Cradle to Cradle? Of ga direct aan de slag.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen