Skip naar content

Energie & klimaat

Energie & klimaat

Aan de slag

Voor het tegengaan van klimaatverandering is het belangrijk de CO2-uitstoot te verminderen. Onze economie draait momenteel vooral op fossiele brandstoffen. Voor een echte omslag moeten we overgaan op een economie die draait op duurzame hernieuwbare energiebronnen. Hiermee wordt de uitstoot van CO2 aanzienlijk verminderd. Uw bedrijf kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Met onderstaande maatregelen behaalt u driedubbele winst: een beter milieu, geldbesparing en een goed imago!

 

Stappenplan

1.    Besparen van energie

2.    Overgaan op hernieuwbare energie

3.    CO2-compensatie


Het is bij dit stappenplan van belang de eerste stap zo goed mogelijk te doen voordat u verder gaat met de rest van de stappen.

 

Stap 1. Verminder de vraag naar energie

  • Vermijd het gebruik van energie (neem de fiets, doe het licht uit overdag etc.)
  • Neem energiebesparende maatregelen
  • Schaf energiezuinige apparatuur aan
  • Werk aan energiebesparende innovatie van het productieproces en de producten

Stap 2. Gebruik duurzame energie

    •       Maak gebruik van duurzame hernieuwbare energiebronnen en brandstof

    •       Koop (Nederlandse) groene stroom en gas in

    •       Produceer zelf energie (zon, wind, biomassa)

    •       Maak gebruik van aardwarmte

 

Handige informatie

WISE: informatie over aanbieders van (groene) stroom

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: informatie over duurzame energie

Milieu Centraal: informatie over duurzame energiebronnen

Klimaatplein: informatie over hoe ondernemers klimaatvriendelijker kunnen ondernemen.

 

Stap 3. Maak schoon en zuinig gebruik van fossiele energie

    •       Maak gebruik van restwarmte, warmte koude opslag en warmtekrachtkoppeling

    •       Compenseer CO2-uitstoot van fossiele energiebronnen

 

Handige informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: informatie over warmte-koude-opslag

Ikleefgroen: informatie over warmtekrachtkoppeling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: informatie over restwarmte

 

CO2-compensatie

Zowel particulieren als bedrijven en organisaties hebben de mogelijkheid om hun CO2-uitstoot te compenseren. Dat kan op verschillende manieren en met projecten die volgens verschillende standaarden zijn gecertificeerd:

    •       Door eenzelfde hoeveelheid broeikasgassen vast te leggen als er is vrijgekomen, bijvoorbeeld in groeiende bossen.

    •       Door het vervangen van milieubelastende activiteiten door milieuvriendelijke activiteiten.

    •       Door de uitstoot van eenzelfde hoeveelheid broeikasgassen te voorkomen (in eigen land of elders op de wereld), waardoor de totale hoeveelheid broeikasgassen niet toeneemt.

 

Compensatie hoeft niet in eigen land te gebeuren. Broeikasgassen verspreiden zich over de aarde, dus het effect van compensatie zal overal merkbaar zijn. Compensatieprojecten kunnen aan verschillende standaarden voldoen. Deze standaarden bevestigen de toegevoegde waarde en de lokale duurzaamheid van de projecten. De meest gebruikte en bekende standaarden waaraan projecten kunnen voldoen zijn de Voluntary Carbon Standard (VCS) en de Gold Standard.

 

Er zijn verschillende organisaties die klimaatcompensatie verzorgen:

Voor meer informatie over klimaatcompensatie op de website hier.nu, zie ook en www.klimaatplein.com.

 

CO2 footprint

U kunt zelf uitrekenen hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot. Dit heet 'CO2 footprint'. Met een speciale tool krijgt u inzicht in de totale uitstoot van broeikasgassen door uw organisatie. Bereken de CO2 footprint van uw bedrijf met de volgende tools van Groenbalans of de Climate Neutral Group.

 

Subsidie

Wilt aan de slag en bent u op zoek naar subsidie, kijk dan op de subsidiewebsite van de overheid Antwoord voor Bedrijven.

 

Meer actie

Ga ook aan de slag met onze MVO-tools en keurmerken en richtlijnen.

 

Laatst gewijzigd: 11 feb 2014 - 10:07

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen