Skip naar content

Energie & klimaat

Energie & klimaat

MVO-raakvlakken

Energie en klimaat heeft veel raakvlakken met andere MVO-thema's: 

  • Veranderende weersomstandigheden hebben invloed op de biodiversiteit.
  • Bij een duurzame bedrijfsvoering hoort eerlijke handel en maatschappelijk betrokken ondernemen.
  • Energie en klimaat hangen nauw samen met het milieu.
  • Klimaatverandering heeft vooral gevolgen voor mensen in ontwikkelingslanden. Mensenrechten zijn daarom een belangrijk thema om rekening mee te houden.
  • Bij een bewust energiebeleid is het belangrijk de hele productieketen onder de loep te nemen.
  • Er bestaan veel Bottom of the Pyramid-initiatieven die duurzame energie toegankelijk willen maken voor mensen in ontwikkelingslanden.
  • Een van de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen is grondstoffenschaarste.
  • Steeds meer afnemers hechten waarde aan duurzaamheid. Hiervoor is innovatie nodig.

 

 

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen