Skip naar content

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Investering en rendement

Recent onderzoek van het kenniscentrum Duurzaam Ondernemen toont aan dat bedrijven die zorgen voor een goede balans tussen planet, people en profit minder geraakt worden door de economische neergang dan bedrijven die dat niet doen.

Kansen

Maatschappelijk betrokken ondernemen biedt dus kansen! Bijvoorbeeld werkgevers die dure trainingen schrappen en hun medewerkers laten meedoen aan coachingsprogramma's voor kansarme jongeren. Of die besparen op wervingsuitgaven omdat ze hun mensen aan zich binden door uitdagende projecten met maatschappelijke doelgroepen bij hen in de buurt.

Investering

Wat investeren bedrijven in MBO? Vaak is dat een combinatie van 2 of meer van de zogenoemde M's:

 • Mensen: handen uit de mouwen steken, kennis overdragen (medewerkersvrijwilligerswerk)
 • Munten: geld doneren of sponsoren
 • Middelen: aanbieden van computers, meubilair, bouwmaterialen of accommodatie
 • Media: creëren van media-aandacht
 • Massa: aandacht trekken van de lokale overheid, landelijke media of grote fondsen

Rendement

MBO kan een bedrijf veel opleveren, op verschillende niveaus.

Op organisatieniveau:

 • Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich maatschappelijk in te zetten en rekent bedrijven hierop af. Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.
 • Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed.
 • Grotere naamsbekendheid
 • Onderscheiding van concurrenten
 • Uitbreiding netwerk
 • Strategische samenwerking met externe partijen
 • Toegang tot nieuwe markten
 • Toegang tot nieuwe kennis
 • Voedingsbodem voor nieuwe producten en / of diensten
 • Aantrekkelijke werkgever voor (nieuwe) werknemers
 • Hogere omzet als gevolg van bovengenoemde effecten

Op teamniveau:

 • Gemeenschappelijke cultuur: normen en waarden binnen het team worden versterkt.
 • Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
 • Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

Op individueel niveau:

 • Trots: medewerkers zijn trots omdat hun werkgever zich inzet voor de samenleving.
 • Betrokkenheid: medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat deze hun de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens i.p.v als werknemer.
 • Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context.
 • Talentontwikkeling: onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven.
 • Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
 • Nieuwe ontmoetingen, netwerken
 • Doorbreken van routine
 • Blikverruiming, waardering voor anderen
 • Inspiratie
 • Plezier

Strategisch

MBO levert de meeste winst op als de activiteiten aansluiten bij de kern van de onderneming én onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie. Samenwerking met collega-ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheid en fondsen verhoogt de kans op langetermijneffecten voor bedrijf én samenleving. Deze tools kunnen u op weg helpen bij een strategische aanpak van MBO.

Hulp

Veel ondernemers laten zich bij de ontwikkeling en organisatie van hun maatschappelijke activiteiten ondersteunen door een lokale MBO-intermediair. U kunt een MBO-intermediair in uw omgeving vinden door te kijken op www.nationaalmboplatform.nl. Daar vindt u ook geschikte partners in uw regio.

Anderen hebben het stappenplan 'Starten met MBO' of een andere MBO-tool gebruikt.

Laatst gewijzigd: 11 dec 2012 - 16:16

Terug naar hoofdnavigatie

Samen veranderen